Priamy výber

Obchodné zastúpenia

Pri výbere projektu sa môžete bezplatne poradiť v 40 pobočkách

viac

Energetický certifikát u nás ZDARMA

 
Energetický certifikát - Energetická hospodárnosť budov

Od 1.1.2008 vstúpila u nás do platnosti povinnosť energetickej certifikácie budov podľa zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška 324/2016 MDVaRR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.

  Rodinný domy Vila 1352 EurolineEnergetickou certifikáciou sa sleduje zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého. Na výpočet energetickej hospodárnosti budovy sa podľa spomenutej vyhlášky používajú tri hodnotenia energetickej hospodárnosti. Vás ako stavebníka sa týkajú predovšetkým nasledujúce dve hodnotenia.


 

  • Projektové hodnotenie. Stavebník, ktorý žiada o stavebné povolenie musí predložiť spolu s  projektom ku stavebnému povoleniu aj projektové hodnotenie v ktorom je výpočet energetickej hospodárnosti budovy. V projektovom hodnotení sa určuje potreba energie v budove (rodinnom dome), ktorá sa vyráta podľa projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov. Projektové hodnotenie je súčasťou každej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vydanej spoločnosťou Euroline Slovakia. Je v cene dokumentácie.
  • Energetický certifikát - v prípade dokončenia novej stavby má povinnosť vlastník budovy predložiť energetickú certifikáciu ako prílohu ku kolaudačnému konaniu, kde sa určí potreba energie v budove s použitím normalizovaných údajov o vonkajšom a vnútornom prostredí a o skutočnom použití stavebných materiálov a technického vybavenia. Energetický certifikát zatrieďuje budovu do energetickej triedy od A po G, pričom trieda A hovorí o  najkvalitnejšej triede. Podľa vyhlášky č. 324/2016 MDVaRR SR rodinné domy vyhovujú minimálnej požiadavke na energetickú hospodárnosť, ak je vyrátaná hodnota primárnej energie za rok menšia alebo rovná 108 kWh/m2 a celkovej podlahovej plochy. Energetický certifikát pre domy z katalógu Euroline si môžete u nás objednať za zvýhodnenú cenu (od 155,-€ s DPH). Pre klientov, ktorí si zakúpili projekt po 1.1.2015, ponúkame Energetický ceftifikát ZDARMA.
Energetický certifikát rodinného domu

Energetický certifikát
má platnosť 10 rokov a vlastník je povinný ho uchovávať po celý čas platnosti. Prípadne pri predaji rodinného domu odovzdať Energetický certifikát novému vlastníkovi, pri prenájme dať kópiu nájomcovi, zabezpečiť pravidelnú kontrolu kotla a klimatizačného systému, reguláciu tepla a zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy. Rodinné domy Euroline - Bungalov 1172
Rodinné domy Euroline to je kvalita za nízku cenu
EUROLINE Slovakia s.r.o © 1995 - 2017 
 Created by SCR interactive 2017