Priamy výber

Obchodné zastúpenia

Pri výbere projektu sa môžete bezplatne poradiť v 40 pobočkách

viac

Stornovanie objednávky rodinného domu

 
 
5. Stornovanie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1           Kupujúci môže stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru.
5.2           Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
5.3           Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od kúpnej zmluvy o kúpe tovaru uvedeného v bode  1.2.2. aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Náklady vrátenia tovaru znáša Kupujúci.
5.4           Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru uvedeného v bode 1.2.1. nakoľko projektová dokumentácia je tovar vyrobený na mieru určený osobitne pre jedného spotrebiteľa – Kupujúceho pre výstavbu na vopred určenom pozemku , podľa §7, bodu 6, odst.c, zákona č. 102/2014 .
5.5           V prípade, že  Kupujúci trvá na odstúpení od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru uvedeného v bode 1.2.1  pred prevzatím tovaru, obdrží od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR, ako kompenzáciu za vykonané plánografické práce.
5.6           V prípade, ak si Kupujúci bez právne relevantného dôvodu neprevezme objednaný tovar uvedený v bode 1.2.1 do 30 dní od dohodnutého termínu dodania tovaru a nedá písomné zrušenie objednávky, považuje sa objednávka za stornovanú. V prípade stornovania a znovuobjednania toho istého tovaru podľa bodu 1.2.1 rovnakým Kupujúcim alebo na ten istý pozemok, Kupujúci nemá nárok na akciové zľavy v trvaní 24 mesiacov.
5.7                Formulár na odstúpenie od zmluvy (DOC, PDF) je dostupný na webovom sídle Predávajúceho: www.eurolineslovakia.sk
 
Rodinný dom Vila 1352 od EurolineRodinný dom Bungalov 1380 od EurolineRodinný dom Bungalov 1375 od Euroline
Rodinné domy Euroline to je kvalita za nízku cenu
EUROLINE Slovakia s.r.o © 1995 - 2017 
 Created by SCR interactive 2017