Priamy výber

Obchodné zastúpenia

Pri výbere projektu sa môžete bezplatne poradiť v 40 pobočkách

viac

Výber projektu rodinného domu

514 projektov domov Euroline

V našej spoločnosti si môžete vybrať z 514 projektov rodinných domov a 21 typových rád, ktoré sú v katalógu farebne odlíšené: AKTIV, DUAL, AKTUÁL, KOMPAKT, RUSTIKÁL, JUNIOR, PRAKTIK, BUNGALOV, EKOLINE, OPTIMAL, KLASIK, DOMINANT, PREMIÉR, KOMFORT, LÍNIA, RELAX, RIVIÉRA, SENÁTOR, VARIANT, TRIAL a VILA. V každej typovej rade sú rodinné domy zoradené spravidla od starších po novinky domov 2017.

Rodinný dom Aktiv 2022 od EurolinePri výbere projektu rodinného domu si hlavne premyslite vhodnosť dispozičného riešenia
pre Vašu rodinu, vhodnú veľkosť vzhľadom na finančné možnosti, rozmery stavebného pozemku a technickú náročnosť, pokiaľ ste sa rozhodli stavbu realizovať svojpomocne a nie dodávateľsky. Predpokladané rozpočtové náklady stavby na kľúč, ako aj materiálov, sú v katalógu znázornené sumou v Euro. Táto cena nezohľadňuje miesto a sťažené podmienky výstavby a vychádza
z položkového rozpočtu projektu, ktorý bol spracovaný programom Cenkros - KROS Žilina,
zo smerných orientačných cien ÚRS – cenová úroveň 02/2016.

Pri cene domu je potrebné si hlavne uvedomiť, že cenu rodinného domu určuje Rodinné domy Euroline - Praktik 1114
v prvom rade stavebník sám, a to výberom veľkosti domu, spôsobom dodávky stavby
a štandardom použitých stavebných materiálov. Pri dodávke stavby na kľúč môžete ovplyvniť cenu kvalitným výberovým konaním dodávateľa stavby. Každá solídna stavebná firma Vám na základe nášho projektu urobí bezplatnú ponuku na výstavbu, ktorá musí obsahovať nielen cenu, ale aj termíny, záruky a taktiež platobné podmienky. Solídnosť stavebnej firmy najlepšie preveríte referenciami viacerých predchádzajúcich zákazníkov.

Pri financovaní svojho rodinného domu vám Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB) môže poskytnúť podporu, ak rodinný dom nepresiahne 120 m2 podlahovej plochy vypočítanej poľa zákona 150/2013 Z.z. z 15.5.2013, paragraf 10. 

Rodinný dom Bungalov 1380 od EurolineBližšie informácie o financovaní Vášho rodinného domu prostredníctvom stavebného sporenia, alebo hypotekárneho úveru získate na internetovej adrese: http://www.finance.sk. Podlahovú plochu má každý dom určenú v technickej špecifikácií na katalógovej strane. Pokiaľ ste si vybrali niektorý z našich projektov, odporúčame Vám navštíviť príslušný stavebný úrad, kde môžete
na základe snímku z katastrálnej mapy a katalógového listu vybraného rodinného domu,
prípadne výstupu z Aplikácie OSADENIE NA POZEMOK, požiadať oprávneného pracovníka
o vyjadrenie k výstavbe a umiestneniu domu na Vašom stavebnom pozemku.
Rodinné domy Euroline - Bungalov 1173
U nás si projekt vyberie každý
Rodinné domy Euroline to je kvalita za nízku cenu
EUROLINE Slovakia s.r.o © 1995 - 2017 
 Created by SCR interactive 2017