Priamy výber

Obchodné zastúpenia

Pri výbere projektu sa môžete bezplatne poradiť v 40 pobočkách

viac

Výber rodinného domu

 
Výber projektu rodinného domu
1. HISTÓRIA

Rodinný dom Bungalov 1371 od EurolineRodinný dom ako sídlo bývania rodiny prešiel dlhým a pestrým vývojom. Od jaskynných skalných obydlí cez chatrče z dreva a koží, hlinené a kamenné stavby až po súčasný tehlový , pórobetónový, montovaný dom. Vývoj rodinného domu bol závislý na rozvoji stavebných technológií, remesiel a dostupnosti stavebných materiálov. Ľudské obydlie vždy odrážalo rozdielne postavenie ľudí v spoločnosti, ale aj kultúrnu úroveň a nároky ľudí v tej dobe. Kvalita rodinných domov sa zvyšovala v priamej úmere s rozvojom remesiel a rozvojom fabricky vyrábaných stavebných dielov.

Základné požiadavky na rodinné domy ako sú ochrana pred klimatickými vplyvmi , ochrana majetku, zaistenie súkromia a výchova detí pretrvali dodnes.

Celkove je možné rozdeliť rodinné domy podľa spôsobu života jeho majiteľov na mestské a vidiecke. V mestách sa vyvinul typ mešťanského domu , kde sa funkcia bývania často spájala s prevádzkou dielne alebo obchodu. Vidiecke sídla boli prispôsobené hlavne chovu domácich zvierat a hospodárskym prácam.

2. SÚČASNÉ  RODINNÉ DOMY
Rodinný dom Ekoline 733 od Euroline
V rôznych častiach sveta sa vyvinuli rôzne typy rodinných domov, ktoré zodpovedajú dobe
a miestu vzniku a výške životnej úrovne v danej dobe. V našich stredoeurópskych podmienkach
je tradícia budovania rodinných domov z pevných materiálov – kameň, tehla s veľmi dlhou životnosťou. Rodinné sídlo sa budovalo pre niekoľko generácií. V niektorých oblastiach Francúzska a Talianska sú dodnes obývané kamenné domy, ktoré majú viac ako 500 rokov. Rodinný dom sa buduje ako investícia do budúcnosti, jej hodnota v čase rastie.

Posledné roky k nám do Európy prichádzajú hlavne z Ameriky nové trendy ľahkých montovaných domov. Tento štýl domov na kľúč sa len veľmi ťažko u nás presadzuje na rozdiel od amerického spôsobu života, kde je rodinný dom chápaný ako spotrebný tovar, tak ako auto, alebo chladnička a nie ako investícia do budúcnosti. Takýto dom je tam oveľa lacnejší (na rozdiel od nás) a za život sa niekoľkokrát mení z dôvodu častej migrácie za prácou, alebo z dôvodu zmeny veľkosti rodiny.

O tom, že my Európania sme konzervatívny svedčí aj fakt Rakúskeho štatistického úradu, kde v roku 2002 zo všetkých novopostavených rodinných domov dosiahli podiel montované domy na kľúč 33%. Rakúsko patrí v Európe na špicu v podiely montovaných domov, pôsobí tam vyše 50 domácich a niekoľko desiatok zahraničných firiem, ktoré ponúkajú montované domy. Švajčiari sú ešte konzervatívnejší a montované rodinné domy na kľúč tam predstavujú nepatrný podiel.

Na Slovensku a v Čechách je to podobne a hoci tu pôsobí niekoľko firiem na montované domy, presadzujú sa len veľmi ťažko. Raz darmo, zvyk je železná košeľa a náš stavebník stavia radšej v zmysle "môj dom, môj hrad."

Pozrime sa v rýchlosti na výhody a nevýhody obidvoch systémov.

Montované ľahké rodinné domy:Rodinný dom Dominant 124 od Euroline
Výhody:
 • Rýchla výstavba domu
 • Cena (u nás sa bohužiaľ táto výhoda vďaka malosériovosti výroby stráca - v zahraničí asi najväčšia výhoda)
 • Tepelný odpor

Nevýhody:
 • Životnosť - Spoločnosti v reklamných materiáloch síce uvádzajú 50 - 100 rokov, ale spýtajte sa skúseného realitného makléra, ako sa predávajú 30 ročné OKÁLY.
 • Dodávateľská výstavba - Nemožnosť svojpomocnej výstavby a tým pádom aj ušetrenia nejakej koruny.
 • Zvuková izolácia - Použitie ľahkých montovaných materiálov na steny majú v niektorých systémoch horšie zvukovoizolačné vlastnosti.
 • Akumulačné vlastnosti - Použitím ľahkých materiálov je slabá akumulačná schopnosť (nevyhnutnosť nepretržitého vykurovania).

Murovaný masívny rodinný dom:
Výhody:
 • Životnosť - Pri dnešnej kvalite stavebných materiálov a výrobkov je životnosť dnešných moderných stavieb aj niekoľko sto rokov.
 • Investícia - "Dnes "postavíte za 3 500 a "zajtra" bude mať cenu 6 600 EUR - asi najmarkantnejšia výhoda. Nie sú zriedkavé prípady, keď před 20 rokmi postavené domy za 10 - 13 tisíc EUR sa dnes predajú za 166 – 300 tisíc EUR.
 • Zvuková izolácia - Použitím ťažkých materiálov a hrubých stien výrazne lepšia zvuková izolácia má priamy vplyv na komfort bývania viacčlennej rodiny.
 • Akumulácia - Výborná akumulačná schopnosť - má výhodu v možnosti prerušenej (zníženej) prevádzky kúrenia v nočných hodinách bez citeľného ochladenia.

Nevýhody:
 • Cena - Pri skoro rovnakej cene montovanej stavby tej istej veľkosti sa u nás táto nevýhoda oproti zahraničiu stráca.
 • Rýchlosť výstavby - Vďaka etapovitosti výstavby vplyvom financovania, veľkému podielu svojpomocnej výstavby sa stáva táto nevýhoda nepodstatná.
 • Tepelný odpor - Táto nevýhoda sa dnes často jednoducho odstráni populárnym zateplením.

Súčasný rodinný dom môžeme charakterizovať ako moderný predmestský typ domu,
ktorý vzhľadom na súčasný životný štýl a spôsob života stále viac preniká na vidiek. Rodinný dom Bungalov 1381 od Euroline
V okolí veľkých miest v priľahlých dedinách s dobrým komunikačným prepojením vznikajú
satelitné prímestské skupiny nových rodinných domov, kde ľudia nepracujú a za prácou dochádzajú do miest. Táto migrácia bývania do novopostavených domov na vidiek
je celoeurópsky trend a vyplýva z niekoľkých faktorov. Asi najhlavnejším je požiadavka na zdravé životné prostredie pre výchovu svojich detí. Ďalším nepochybne dôležitým faktorom je kľudný štýl vidieckeho života, ktorý mestský uponáhľaný a vystresovaný človek hľadá pre chvíle oddychu. Tak isto cena stavebných pozemkov, ich počet a pripravenosť infraštruktúry je priaznivejšia ako v mestách. A v neposlednom rade technickým vývojom informačných technológií a komunikačných sietí a počítačovej techniky stále viac ľudí pracuje doma a nemusí dennodenne dochádzať do práce.

Nový životný štýl mení aj doterajšie funkcie rodinného domu. Uprednostňujú sa funkcie relaxačno oddychové a do pozadia sa dostávajú hospodársko výrobné. Základná požiadavka na súčasné rodinné domy je predovšetkým na optimálne dispozičné riešenie. Obytné veľkopriestory na prízemí domu prepojené s vonkajšími plochami ako sú terasy, okrasné záhrady, bazény, populárne krby, zvyšujú kvalitu spolužitia rodiny ako celku. Na poschodí sa väčšinou riešia priestory pre individuálne potreby jednotlivých členov. Stúpa do popredia záujem o vysokokvalitné technické a estetické riešenie interiéru ako aj technické vybavenie domu. Do popredia sa dostáva otázka tepelnej pohody a znižovanie nákladov na prevádzku, šetrenie energiami a vodou.

V priamej úmere so zvyšovaním životnej úrovne a finančného zabezpečenia vzniká potreba na zväčšovanie úložných priestorov. Veľmi obľúbené sú vstavané skrine, s ktorými je potrebné počítať už v projekte rodinného domu.

A v neposlednom rade je tu stále častejšie požiadavka na zdravé prostredie, ktoré núti používať výhradne zdravotne nezávadné stavebné výrobky a materiály s atestami.

3. VÝVOJOVÉ  TRENDY  V RODINNÝCH DOMOCH

Vývojové trendy vo výstavbe rodinných domov v blízkej budúcnosti nie je ani tak ťažké odhadnúť.
V prvom rade to bude stále intenzívnejšia požiadavka po energetických úsporách, Rodinný dom Ekoline 434 od Euroline
cez nízkoenergetické domy, ktoré majú asi 50% spotrebu energie, a pasívne domy, ktoré si vystačia s vlastnou vyrobenou energiou, až po aktívne domy, ktoré viac energie vyrobia ako spotrebujú. Už v súčasnosti sa stále častejšie používajú nové formy plošného vykurovania – podlahové a stenové, nové typy kondenzačných kotlov, slnečné kolektory na prípravu teplej vody
a nezriedka aj na kúrenie, až po rôzne formy tepelných čerpadiel. Znižovaním energetickej náročnosti budeme viac šetriť aj naše životné prostredie. Zároveň s požiadavkami na stále zvyšovanie kvality stavebných materiálov a výrobkov sa budú predlžovať nároky na údržbu a servis a tým znižovať náklady s tým spojené.

Veľmi podstatný vplyv bude mať rozvoj informačných technológií na techniku a vybavenie domácností. Už v súčasnosti existujú systémy, ktoré riadia chod celého domu od elektrospotrebičov, cez osvetlenie, vykurovanie, zavlažovanie a bezpečnosť celého rodinného domu. Takzvaný inteligentný dom bude poznat Vaše požiadavky a bude ich plniť. S pripojením takéhoto systému na internet môžete všetky atribúty nielen prezerať, ale ich aj riadiť z hociktorého miesta na zemi. Takýto inteligentný systém dokáže čokoľvek na čo si len spomeniete. Napr. : pri odchode posledného obyvateľ z domu Vám hlasom oznámi, že v detskej izbe na poschodí ostalo otvorené strešné okno a práve ho zatvára. Z dovolenky na Malorce si môžete cez web kameru pozrieť, či Vám nevysychá trávnik, ak áno, môžete dať systému povel na predĺženie cyklu polievania hociktorému okruhu, alebo Vám na mobil pošle správu, že Váš dom bol práve násilne otvorený a systém už zavolal miestnu políciu, atď.

Práve rozvojom informačných technológií , internetu a rôznych možností videokonferencií bude stále väčší počet ľudí pracovať doma. To bude mať za následok zmenu funkcie rodinného domu aj na prácu, a tým spojené nároky na priestor a technické vybavenie.

4. VÝBER  RODINNÉHO DOMU

Rodinný dom Bungalov 1382 od EurolineAsi druhou najťažšou otázkou, pred ktorú budete postavený pri výstavbe Vášho rodinného domu, bude hneď za výberom stavebného pozemku výber projektu rodinného domu. Z toho dôvodu Vám doporučujeme tejto otázke venovať patričnú pozornosť. Veľa novopečených majiteľov nového rodinného domu krátko po nasťahovaní si povie: “dnes by som už staval ináč”,
no po bitke je každý generál. Aby sa to nestalo, aj k dobrému výberu rodinného domu je užitočné poznať niekoľko dôležitých bodov.

Vonkajšia architektúra rodinných domov podlieha rôznym módnym trendom tak isto ako móda, alebo hudba. Pokiaľ sa chcete týmto trendom vyhnúť, doporučujeme striedmosť bez nefunkčných zbytočností.,. Je veľmi ťažké radiť v tom, čo je pekné. Krása je pojem relatívny. Jednému sa páči to, druhému zas ono. Vo vonkajšej architektúre sa rozhodnite pre taký rodinný dom, aký sa najviac hodí do prostredia, v ktorom bude stáť. Uvedomte si, že exteriér Vášho rodinného domu tvorí životné prostredie nás všetkých a má výraznú krajinotvornú funkciu. Sedliacky dom v mestskej exkluzívnej vilovej štvrti obklopený modernými vilami s plochou strechou, pôsobí nemenej trápne ako supermoderná budova z ocele a skla v rade vidieckych domov.

Nemenej dôležité je prispôsobenie rozmerom a sklonu pozemku. V zásade platí, že veľké domy na veľké pozemky a malé na malé. Nemá zmysel za každú cenu osádzať katalógový projekt rodinného domu na ostrý svah. Tu doporučujeme naplno využiť danosti pozemku a dať priestor individuálnemu projektu.

Pokiaľ vonkajšia architektúra nie je celkom len Vaša voľba, interiér a dispozičné riešenie plne podriaďte výhradne Vašim potrebám a potrebám členov rodiny. Premyslite si detailne všetky činnosti, ktoré budete vykonávať Vy aj celá rodina a napíšte si ich na papier, prechádzajte ich potom jednu po druhej nad dispozíciou a premýšľajte, či tam nájdete priestor na ich vykonávanie. Tu doporučujeme maximálnu striedmosť a snahu o viacfunkčné využitie miestností, napr. hosťovská izba môže mať v neprítomnosti hostí funkciu pracovne a v technickej miestnosti okrem kotolne môže byť aj práčovňa a sušiareň. Suverejne najčastejšou chybou, s ktorou sa majitelia rodinných domov priznávajú po nejakom roku bývania sú “VEĽKÉ OČI” To znamená zbytočná veľkosť rodinného domu ako aj samotného pozemku. Máloktorý stavebník si totiž pri výbere domu uvedomí, že bežný poschodový a podpivničený rodinný dom s rozmermi 9x12 m, má plochu ako 4 slušné trojizbové byty!!! A túto plochu je potrebné aj udržiavať, upratovať a samozrejme aj vykurovať! Tak isto si neuvedomí, že jeho dvaja dovtedy tínedžeri s ním nebudú bývať naveky a na úkor obývacej izby a jedálne zrealizoval obrovské detské izby, ktoré budú za pár rokov prázdne.

Ďalším priestorom v rodinnom dome, kde sa dá hodne ušetriť, je suterén. V poslednej dobe Rodinný dom Aktual 522 od Euroline
si to uvedomuje stále viac ľudí a majú záujem o domy nepodpivničené alebo podpivničené len
z časti. Pokiaľ dokážeme šikovne nahradiť 3 najdôležitejšie funkcie (kotolňa, práčovňa, sklad), ktoré suterén má , na prízemí alebo poschodí domu, stáva sa suterén zbytočný, nehovoriac
o náročnosti izolácií suterénu v prípade zemnej vlhkosti, o tlakovej spodnej vode ani nehovoriac
a jej veľmi častej poruchovosti. Lacnou a pritom veľmi zaujímavou náhradou skladovej funkcie suterénu môže byť priestor nad klieštinami v krove, ktorý môže byť prístupný
z chodby na poschodí výklopnými schodmi alebo rebríkom.

Majiteľom väčších stavebných pozemkov doporučujeme záhradný drevený domček, ktorý môže byť veľmi estetickým doplnkom ozdobnej záhrady.

Ďalším priestorom, ktorým je možné ušetriť hodnej prostriedkov je garáž. Jeden meter kubický garáže vstavanej v dome Vás stojí skoro toľko, ako 1 m3 obytného priestoru. Nie zriedka sa stane, že garáž je potom výrazne drahšia ako samotné auto. Vhodnou náhradou garáže môže byť garážové stánie alebo garážový prístrešok.

Cena rodinného domu ide v priamej úmere s jeho veľkosťou. Je určite rozumnejšie postaviť Rodinné domy Euroline - Bungalov 1176
menší dom z kvalitných trvanlivých materiálov s dobrým technickým vybavením, ako zbytočne prepísknuť m3 a dostať sa do situácie, keď sme z finančných dôvodov donútení pri dokončovaní rodinného domu vyberať najlacnejšie materiály a výrobky s pochybnou kvalitou a hlavne trvácnosťou. Tu stopercentne platí: “Nie sme tak bohatí, aby sme si mohli dovoliť kupovať lacné veci.” Rekonštrukcia za 10 rokov Vás môže stáť viac ako teraz samotná stavba.
 
 
Rodinné domy Euroline to je kvalita za nízku cenu
EUROLINE Slovakia s.r.o © 1995 - 2017 
 Created by SCR interactive 2017