Priamy výber

Obchodné zastúpenia

Pri výbere projektu sa môžete bezplatne poradiť v 40 pobočkách

viac
stavebná firma Stavebné a energetické poradenstvo
xella
boto-enviro
Novostavby.sk - reality na Slovensku portál KRBY-RADY.sk …všetko o krboch a komínoch oStavbe.sk Projekty domů www.Aktivne-domy.sk

Individuálne projekty domov

Navrhneme Vám, čo si prajete.

Máte jasnú predstavu o svojom rodinnom dome a v katalógu ste nenašli nič podobné? V takom prípade Vám môžeme vypracovať individuálny projekt rodinného domu podľa Vašich požiadaviek.
 
Vypracovanie individuálneho projektu   má 2 štádia, a to vypracovanie projektovej štúdie a vypracovanie projektu stavby.  Celý  tento  proces trvá 3 – 6 mesiacov  a závisí od spolupráce s investorom ako aj od momentálnych projekčných kapacít v našej spoločnosti.
 
Je potrebné poznamenať, že cena individuálneho projektu závisí od rozpočtových nákladov a môže byť niekoľkokrát vyššia ako cena typového katalógového projektu domu.  Pre celkovú náročnosť spracovania individuálneho projektu doporučujeme dohodnúť si osobné stretnutie s projekciou našej spoločnosti na e-mailovej adrese: projekt@eurolineslovakia.sk.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Doplnkovými službami ponúkame doplňujúce riešenie individuálnych požiadaviek na projektovú dokumentáciu či zo strany investora alebo stavebného úradu. Služby ktoré ponúkame:

- GEOMETRICKÉ ZAMERANIE POZEMKU [POLOHOPIS, VÝŠKOPIS A GEOMETRICKÉ PLÁNY]

Geometrický plán a vytyčovanie hraníc  stavebných pozemkov
Geometrický plán je podkladom na vklad a záznam do katastra nehnuteľností. Dodáva sa v troch vyhotoveniach, autorizačne a úradne overených.

Príklady geometrických plánov:
- oddelenie pozemkov (výstavba)
- obnovenie hranice pôvodnej parcely (podklad pre reštitučné účely, vysporiadanie     vlastníckych práv, dedičstva)
- rozdelenie nehnuteľnosti
- zameranie novostavby pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
- úpravu hranice medzi pozemkami
- určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
- zameranie rozostavanej stavby (získanie úveru)
- zameranie stavby na cudzích pozemkoch
- oddelenie druhov pozemkov
- vecné bremeno (právo prechodu, prejazdu ,uloženia inžinierskych sietí)
- vyňatie z poľnohospodárskeho a lesného fondu
- zlúčenie parciel

Vytyčovanie hranice stavebného pozemku je geodetický výkon pre vyznačenie nových alebo pôvodných hraníc v prírode. Vytyčované hranice sa stabilizujú hraničnými kameňmi, plastovými značkami, oceľovými rúrkami, kolíkmi, oceľovými klincami a pod. Pri pochôdzke v teréne dodá firma k vytýčeniu vytyčovací výkres (náčrt) a vytyčovací protokol.

Zašlite nám dopyt

Ohľadne otázok k Doplnkovým službám a cenovej ponuke kontaktujte : projekt@eurolineslovakia.sk
 
Rodinné domy Euroline to je kvalita za nízku cenu
EUROLINE Slovakia s.r.o © 1995 - 2017 
 Created by SCR interactive 2017