Priamy výber

Obchodné zastúpenia

Pri výbere projektu sa môžete bezplatne poradiť v 40 pobočkách

viac
stavebná firma Stavebné a energetické poradenstvo
xella
boto-enviro
Novostavby.sk - reality na Slovensku portál KRBY-RADY.sk …všetko o krboch a komínoch oStavbe.sk Projekty domů www.Aktivne-domy.sk

Obsah katalógového projektu domu

 

TYPOVÝ PROJEKT EUROLINE

 

Projekt obsahuje:

  • Realizačný projekt 3paré
  • Projekt pre stavebné povolenie 3paré
  • Výkaz výmer ZDARMA
  • Položkový rozpočet ZDARMA
  • Podpora pri príprave stavby ZDARMA
 
 
PROJEKT ARCHITEKTÚRY obsahuje:
 
Sprievodnú správu, technickú správu, výkresy: Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, detaily, výpisy podláh, okien, dverí, tehál, strešnej krytiny, rekapituláciu rozpočtu. Súčasťou projektu Architektúry je aj PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY, ktorý obsahuje technickú správu a výkresy,
 
 
PROJEKT STATIKY obsahuje:
 
Technickú správu, statický výpočet, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz spotreby materiálu,
 
 
PROJEKT KÚRENIA obsahuje:
 
Technickú správu, výpočet spotreby energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu. Projekt vykurovania je urobený alternatívne – na plynový, alebo elektrický zdroj (viď. objednávka),
 
 
PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY obsahuje:
 
Technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu,
 
 
PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE obsahuje:
 
Technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača – alternatívne na plynové, alebo elektrické vykurovanie, bleskozvod a výkaz materiálu.
 
 
 
V prípade, že rodinný dom nie je možné napojiť na verejnú kanalizáciu, môžete si objednať PROJEKT ŽUMPY.
 
 
 
Tak isto v prípade, že rodinný dom neobsahuje vstavanú, alebo pristavanú garáž, môžete si objednať PROJEKT SAMOSTATNE STOJACEJ GARÁŽE, alebo DVOJGARÁŽE.
 
 
Katalógový projekt domu pre veľkú individualitu stavebných pozemkov a technických možností napojenia na verejné inžinierske siete, neobsahuje osadenie domu na pozemok a napojenie na inžinierske siete. Tento výkres Vám vyhotovíme individuálne alebo Vám ho zabezpečia naši regionálni obchodní zástupcovia, alebo naši partneri.
 
 
ZMENY hotových projektov je vo vlastnom záujme potrebné s nami konzultovať, požadované zmeny projektu je po predchádzajúcej konzultácii potrebné uviesť pri objednávaní projektu. Zmeny projektov sú prípustné len s písomným súhlasom našej spoločnosti.
 
 
Všetky projekty domov dodávame aj ako ZRKADLOVÉ OBRAZY. Ceny katalógových projektov sú vrátane DPH.
 
 
EUROLINE Slovakia s.r.o © 1995 - 2017 
 Created by SCR interactive 2017