Priamy výber

Obchodné zastúpenia

Pri výbere projektu sa môžete bezplatne poradiť v 40 pobočkách

viac
stavebná firma Stavebné a energetické poradenstvo
xella
boto-enviro
Novostavby.sk - reality na Slovensku portál KRBY-RADY.sk …všetko o krboch a komínoch oStavbe.sk Projekty domů www.Aktivne-domy.sk

Osadenie rodinného domu na pozemok

Osadenie rodinného domu na pozemok

Projekt osadenia rodinného domu na pozemok musí byť dodaný spolu s projektom rodinného domu na stavebné povolenie.

Tento projekt má rešpektovať príslušné územné rozhodnutie (ak bolo vydané) pre daný stavebný pozemok ale hlavne odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov. Z dôvodu individuálnych rozmerov stavebných parciel, napojenia inžinierskych sietí a komunikácií nie je možné osadenie na pozemok riešiť ako typovo. Táto časť projektu je samostatná a individuálna pre každý pozemok a typ rodinného domu.
 

Tento projekt Vám na požiadanie vypracujeme, alebo si ho môžete dať vypracovať naším obchodným zástupcom v mieste Vášho bydliska, ktorý má príslušné oprávnenie na projekčnú činnosť.Rozsah projektu osadenia rodinného domu:

- sprievodná správa
- súhrnná technická správa
- celkovú situáciu stavby v mierke 1:200
- projekt prípojky vody a kanalizácie, projekt prípojky plynu a projekt prípojky NN.

Pre vypracovanie projektu osadenia rodinného domu na pozemok je potrebné predložiť projektantovi nasledovné podklady:

- miesto výstavby (katastrálne územie) a parcelné číslo
- geodetické zameranie, polohopis a výškopis v digitálnej forme (.dwg,.dxf,), určené na právne účely. Súčasťou tohto geometrického plánu sú inžinierske siete: verejný vodovod, verejný plynovod, verejná kanalizácia (ak sa nachádza v danej lokalite), elektrické siete, ak sú v predstihu zrealizované prípojky k danému pozemku, geometrický plán obsahuje aj tie.
- miestne regulatívy alebo iný typ dokumentácie (ak bol spracovaný k pozemku)

Zašlite nám dopyt

POZNÁMKA: Projekty so zmenou, individuálne projekty a doplnkové služby vykonávame pre Bratislavu a okolie. Mimo tejto oblasti vykonávajú uvedené činnosti naši obchodní zástupcovia .

EUROLINE Slovakia s.r.o © 1995 - 2017 
 Created by SCR interactive 2017