Priamy výber

Obchodné zastúpenia

Pri výbere projektu sa môžete bezplatne poradiť v 40 pobočkách

viac
stavebná firma Stavebné a energetické poradenstvo
xella
boto-enviro
Novostavby.sk - reality na Slovensku portál KRBY-RADY.sk …všetko o krboch a komínoch oStavbe.sk Projekty domů www.Aktivne-domy.sk

Rozpočet a Výkaz výmer ZDARMA

Položkový rozpočet rodinného domuPoložkový rozpočet

V prípade, že stavbu nebudete financovať výhradne z vlastných prostriedkov a použijete úver zo ŠFRB, alebo hypotéku z banky, budete potrebovať položkový rozpočet vypracovaný kvalifikovanou osobou. 

Pri objednávke PROJEKTU dostanete položkový rozpočet ZDARMA.
Výkaz výmer rodinného domuVýkaz výmer


V prípade, že plánujete výstavbu rodinného domu uskutočniť dodávateľsky, alebo čiastočne dodávateľsky, doporučujeme Vám objednať výkaz výmer, ktorý presne odpovedá skladbe položkového rozpočtu a slúži na rýchle výberové konanie, kde má viacero stavebných firiem rovnaké podklady na vypracovanie orientačnej *) ponuky, čo zabezpečuje ich rýchle porovnanie.

Pri objednávke PROJEKTU dostanete výkaz výmer ZDARMA.
 

*)Pri výberovom konaní na výstavbu rodinného domu stavebnou firmou je nutné vychádzať z kompletnej projektovej dokumentácie, individuálnych požiadaviek investora, konkrétneho miesta výstavby a skutočného osadenia stavby do terénu. Výkaz výmer je spracovaný na časť architektúry a statiky. Podrobné výkazy jednotlivých profesií sú v projekte za technickými správami jednotlivých profesií. Položkový rozpočet je podrobný v časti „Architektúra“ a „Statika“. Jednotlivé profesie sú ocenené aproximatívne.

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Rodinný dom Kompakt 1001 od EurolineRodinný dom Bungalov 772 od EurolineRodinný dom Aktual 920 od Euroline
Rodinné domy Euroline to je kvalita za nízku cenu
EUROLINE Slovakia s.r.o © 1995 - 2017 
 Created by SCR interactive 2017