Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Ako na správne skladovanie stavebného materiálu? Poradíme vám

Ako na správne skladovanie stavebného materiálu? Poradíme vám

05.01.2022

Obrázok

Vzhľadom na nebývalý nárast cien stavebného materiálu naberá na význame aj jeho správne skladovanie. Viac si však už prečítate v našom článku.

Skladovanie stavebného materiálu má svoje pravidlá

Častokrát totiž môžete vďaka včasnému nákupu výrazne ušetriť na nákladoch, alebo prostredníctvom nesprávneho skladovania prerobiť na znehodnotenom materiáli. V súvislosti s uskladnením stavebného materiálu je preto potrebné dodržiavať určité pravidlá. 

Týkajú sa tak záujmov zachovania vlastností materiálov, ako aj snahy predísť zbytočným finančným stratám. Okrem toho netreba zabúdať na to, že existujú stavebné materiály, ktoré by mohli pri nesprávnom skladovaní spôsobiť aj ekologické škody. Ďalšie sú zase natoľko hodnotné, že by mohli prilákať nežiaducu pozornosť zlodejov. 

Tip: Aj vy môžete ušetriť na stavbe domu. Poradíme vám, kde to bude rozumné

Skladovacie priestory plnia viaceré funkcie

Na stavbe sa všetok stavebný materiál skladuje na otvorenom priestranstve, prípadne v uzatvorených skladoch. Skladovacie plochy by mali byť vyrovnané, spevnené a dostatočne odvodnené. Zároveň k nim musí byť zachovaný prístup na vyskladnenie tovaru na paletách pomocou manipulačných zariadení, ako aj na príjazd nákladným automobilom. 

Na uzatvorené skladovanie výborne poslúžia i rôzne dočasné stavby, provizórne prístrešky alebo unimobunky. Nech je už je uzatvorený priestor akýkoľvek, rozhodne by mal stavebný materiál chrániť nielen pred nepriazňou počasia, ale aj pred zlodejmi či nepovolanými osobami. V priebehu výstavby určite oceníte, ak budú jednotlivé stavebné materiály uskladnené tak, aby to pri ich postupnom odoberaní zo skladovacích priestorov dávalo logiku. Zároveň tým predídete (resp. obmedzíte) zbytočnú manipuláciu s ostatným naskladneným materiálom.

Ako skladovať jednotlivé stavebné materiály

Pri samotnom skladovaní stavebných materiálov by ste sa mali riadiť hlavne pokynmi výrobcov jednotlivých stavebných hmôt.

  • Tehly, tvárnice a výrobky z betónu

Materiál uskladnený na paletách môžete stohovať na seba, čím ušetríte skladovací priestor. Odporúčame však vždy zohľadniť obmedzenia, ktoré pre daný materiál ustanovil výrobca. Tehly, tvárnice a výrobky z betónu sa vyznačujú svojou krehkosťou a nízkou odolnosťou, preto nie je dobré premiestňovať ich alebo inak s nimi zbytočne manipulovať. Pri skladovaní na nekrytých plochách však dobre odolajú poveternostným podmienkam.

  • Izolačné materiály (minerálna vlna, polystyrén, izolačné fólie, atď.)

Ak sú zabalené vo fólii, nie je problém skladovať ich na voľnom priestranstve. Po rozbalení ich však musíte chrániť pred poveternostnými vplyvmi, najmä vlhkom, dažďom a tie s nízkou hmotnosťou aj pred silnejším vetrom.

Asfaltové a PVC fólie navinuté v rolkách vo zvislej polohe a uložené na paletách je možné krátkodobo skladovať aj na otvorenom priestranstve. Nikdy ich však neukladáme do stohov. Pri dlhodobejšom uskladnení je nevyhnutné uložiť ich do krytého skladu, kde budú zabezpečené pred vysokými teplotami a slnečným žiarením.

  • Pastovité omietky a nátery

Dodávajú sa v uzatvárateľných vedrách, ktoré musia byť počas skladovania dobre uzavreté, v suchých a vetraných priestoroch pri teplote najčastejšie od +5 °C do +25 °C. Aby si zachovali svoje pôvodné vlastnosti, je potrebné ich chrániť pred horúčavou a mrazom. 

  • Betónová, keramická a plechová krytina

Betónová krytina býva usporiadaná do paliet, pričom jednotlivé palety vždy ukladáme vedľa seba. Ak musia byť umiestnené v stĺpcoch, môžu byť na sebe uložené maximálne 2 palety, pokiaľ výrobca neurčí inak. V prípade keramickej krytiny môžeme uložiť až 3 palety na seba. Všetky by však mali zostať v originálnej zatavenej fólii počas celého trvania výstavby.

Plechová krytina je takisto dodávaná na paletách. Vzhľadom na vlastnosti plechu sa však neodporúča jej dlhodobé skladovanie na voľnej ploche a po dodaní na stavbu by sa mala v priebehu niekoľkých dní namontovať. Plechovú krytinu je možné skladovať dlhodobo len v krytých a temperovaných skladoch. 

  • Skladovanie nebezpečných látok na stavbe

Všetky nebezpečné látky (ako sú farby, lepidlá, riedidlá, kyseliny, zásady atď.) sa vždy musia skladovať v nádobách označených druhom danej látky. Takisto sa treba pri ich skladovaní riadiť podľa pokynov uvedených v kartách bezpečnostných údajov pre tieto látky. Z dôvodu stability môžu byť plechovky obsahujúce farby, nátery, lepidlá a podobne, umiestnené maximálne do výšky 2 m. Zároveň je potrebné zabezpečiť ich stabilitu proti prevrhnutiu.

Tip: 7 tipov ako si vybrať kvalitnú stavebnú firmu

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
28
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1200
Ponúkaných domov
34000
Realizovaných projektov