Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Cena plynu vás už čoskoro môže nepríjemne prekvapiť. Stavte na vykurovanie domácnosti pomocou tepelného čerpadla

Cena plynu vás už čoskoro môže nepríjemne prekvapiť. Stavte na vykurovanie domácnosti pomocou tepelného čerpadla

04.04.2022

Obrázok

Až donedávna bola cena plynu pomerne nízka. Vďaka tomu bolo vykurovanie domácností plynom pohodlným a obľúbeným riešením.

Avšak vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu sa jeho používanie stáva finančne čoraz náročnejším. Dokonca hrozí situácia, že ho na Slovensku bude nedostatok.


Ako funguje vykurovanie pomocou plynu


Zemný plyn je fosílna surovina, ktorá sa získava z podzemných ložísk. V spracovanej podobe býva transportovaný rozvodnou sieťou až ku koncovému odberateľovi. Vykurovanie plynom funguje na systéme výroby tepla na vykurovanie a teplej vody prostredníctvom spaľovania plynu


Vďaka spaľovaciemu efektu, ktorý využíva na dodatočné teplo na vykurovanie aj spaliny, dosahujú súčasné moderné systémy stupeň účinnosti až do 98 %. Tento fakt prezrádza, že na vykurovanie a ohrev teplej vody umožňujú využiť takmer celé množstvo energie, akým palivo disponuje. Veľkou výhodou pri plynovom vykurovaní však nie je len energetická efektívnosť, ale aj kompaktná konštrukcia.



Na kúrenie plynom v domácnosti štandardne slúži plynový kotol. Ten spracuje zemný plyn na ohrev vody do sústavy na vykurovanie, aj na ohrev vody na použitie v domácnosti. Takýto plynový kotol môže ohrievať vodu na princípe prietokového ohrievača, ako aj na princípe zásobníka teplej vody. Ešte lepšiu účinnosť vykazuje kondenzačný plynový kotol. 

Tip: Radiátory alebo podlahové kúrenie? Pozrime sa na to bližšie


Prečo sa situácia s plynom komplikuje


V súvislosti s vývojom momentálnej geopolitickej situácie je na mieste priznať si fakt, že Európa bude už čoskoro bojovať s nedostatkom zemného plynu. Prirodzene, krajiny hľadajú alternatívy, no je viac ako zrejmé, že vysoký dopyt po tejto komodite uspokojivo vyriešiť nedokážu. Výsledkom bude, že cena plynu bude aj naďalej rásť a vykurovanie domácností tak bude čoraz nákladnejšie. Našťastie existuje riešenie v podobe využívania obnoviteľných zdrojov, z ktorých dnes už mnohé dokážu plnohodnotne nahradiť konvenčné zdroje. V domácnostiach sú takouto alternatívou práve tepelné čerpadlá.


Čo ponúkajú tepelné čerpadlá


Druhá termodynamická veta hovorí, že tepelná energia prúdi od teplejšieho predmetu ku chladnejšiemu. Existuje však zariadenie, ktoré dokáže tento tok obrátiť, pričom spotrebuje elektrickú energiu. Takýmto zariadením je tepelné čerpadlo. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižuje prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a teplú vodu. Energiu (teplo) pritom môže získavať z rôznych nízkoteplotných zdrojov, ako je vzduch, voda alebo pôda. 


Podľa toho, odkiaľ/kam čerpajú teplo, sa jednotlivé technológie aj nazývajú: vzduch/voda (odoberá teplo zo vzduchu a odovzdáva ho vode - pri kúrení), podobne zem/voda, voda/voda prípadne vzduch/vzduch. Takto získané teplo sú tepelné čerpadlá schopné ďalej premieňať na vyššiu teplotnú úroveň, ktorá sa využíva na vykurovacie systémy rodinných domov.

Tepelné čerpadlo sa používa najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy. Typickým príkladom je podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie a vykurovanie v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. 


S čím treba pri inštalácii tepelných čerpadiel počítať


Ak sa rozhodnete pre nainštalovanie tepelného čerpadla, mali by ste rátať s nasledujúcimi výdavkami:

  • tepelné čerpadlo
  • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody
  • zemné vrty
  • komponenty nevyhnutné na prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka)
  • montážny materiál + práce na zapojenie tepelného čerpadla
  • skúšky a revízie na uvedenie zariadenia do prevádzky

Prečo sa tepelné čerpadlo oplatí

  • Pri novostavbách rodinných domov je v súčasnosti povinnosť dosiahnuť energetickú triedu A0 - najjednoduchšie ju možno splniť s použitím tepelného čerpadla.
  • Na Slovensku existujú rozličné možnosti finančnej podpory (napr. projekt Zelená domácnostiam) pri kúpe tepelného čerpadla, čo znižuje vstupnú investíciu a zrýchľuje návratnosť nákladov.
  • Tepelné čerpadlo je ekologické - dokáže zabezpečiť nielen vykurovanie domu, ale aj prípravu teplej vody s využitím obnoviteľného zdroja energie.
  • Je vhodné prakticky do akéhokoľvek domu, ktorý je riadne zateplený a má kvalitné izolačné okná (inak povedané, je energeticky efektívny).

Tip: Chcete ušetriť na energiách? Môžete požiadať o dotáciu na zateplenie a obnoviteľné zdroje energie

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov