Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Chce Európska únia nahradiť klasické vetranie vzduchotechnikou?

Chce Európska únia nahradiť klasické vetranie vzduchotechnikou?

31.10.2019

Obrázok

Informácie o povinnej inštalácii vzduchotechniky do rodinných domov so štandardom A0 a sprievodné komentáre v médiách vyvolali vlnu rozčarovania. Pritom ide len o ďalší hoax.

Zlá interpretácia informácií, nepochopenie alebo rovno prekrúcanie faktov býva často vodou na mlyn pre kritikov Európskej únie. Alebo jednoduchšie povedané, kto chce biť psa, palicu si nájde. Aká je však skutočná pravda? Chce nám Brusel naozaj niečo zakázať alebo nasilu nanútiť? Odpoveď sa dozviete v nasledujúcich riadkoch. 


Za všetkým stojí globálne otepľovanie a snahy o znižovanie emisií CO2

Globálne otepľovanie je „horúcou témou“ o ktorej sa v posledných rokoch hovorí veľmi často. Diskutuje sa o ňom v odborných vedeckých kruhoch, na klimatických summitoch za prítomnosti svetových lídrov a v pravidelných intervaloch nás o negatívnych dopadoch otepľovania informujú všetky médiá. Pri pohľade do budúcnosti je tak jasné, že pred problémom nemôže zatvárať oči nikto z nás, a že každý budeme musieť svojim dielom prispieť k zlepšeniu situácie. 

Rozhodujúcim príspevkom k riešeniu nepriaznivej prognózy ďalšieho otepľovania je znižovanie energie využívanej na prevádzku, vykurovanie a klimatizáciu budov. Viaceré seriózne zdroje uvádzajú, že na spomenuté účely sa v rámci Európskej únie spotrebuje viac ako 40 % z celkovej spotreby energie. To však nie je všetko. S výrobou energie je bezprostredne spojená produkcia CO2. Nuž a oxid uhličitý ako vieme, výrazne prispieva ku globálnemu otepľovaniu Zeme. Je teda úplne pochopiteľné, že Európska únia sa nemohla hrať na „slepú babu“ a musela zaujať jasný postoj.

Výsledkom bola Smernica Európskeho parlamentu a rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov, ktorá od všetkých nehnuteľností určených na bývanie, teda aj od rodinných domov vyžaduje, aby od 31.12. 2020 vyhovovali kritériám budov s takmer nulovou spotrebou energie. Inak povedané, štandard A0 bude povinný pre všetky rodinné domy, ktorým bude vydané stavebné povolenie po 1. januári 2021. 


O diktáte EÚ napriek tomu nemôže byť ani reči

Sprísňujúca sa národná, alebo presnejšie povedané európska legislatíva posúva síce latku o niečo vyššie a pri zvyšovaní energetickej hospodárnosti rodinných domovov A0 počíta s aktívnym využívaním alternatívnych zdrojov energie i s možnosťou regulovaného vetrania s rekuperáciou tepla, no o povinnosti nainštalovania núteného vetrania nie je nikde žiadna zmienka. Tento fakt potvrdilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 

Znovu tak raz bolo možno mnoho kriku, pre nič. Je pravdou, že niektorí európsky úradníci dokážu popustiť uzdu svojej fantázii, ale nikomu by ani v tom najdivokejšom sne nenapadlo zakázať vetranie prostredníctvom dokorán otvorených okien. Na rovinu však treba zároveň povedať aj to, že takéto vetranie, nie je práve najideálnejším spôsobom výmeny vzduchu v interiéri rodinného domu. V lete vetranie prehriatych miestností spravidla neprinesie požadovanú úľavu, v zime pootvorenými oknami vyhadzujete svoje peniaze. Namiesto šírenia paniky bude teda oveľa pragmatickejšie pozrieť sa na benefity, ktoré prináša rekuperácia tepla. 

Tip: Solárna energia - aké mám možnosti?


Riadené vetranie s rekuperáciou tepla je rozumná voľba 

Niet pochýb, že požiadavky stanovené na rodinné domy A0 z hľadiska energetickej hospodárnosti sa dosiahnu efektívnejšie s použitím rekuperačnej jednotky. Riadené vetranie s rekuperáciou tepla sa však pri precízne zrealizovaných rodinných domoch s dôkladne zateplenými a nepriepustnými stenami spolu s perfektne tesniacimi oknami javí dokonca ako nevyhnutnosť.

V takýchto stavbách totiž nemusí prebiehať prirodzená výmena vzduchu. To sa môže prejaviť tvorbou nadmernej vlhkosti v interiéri domu alebo až vytváraním plesní, ktoré dokážu spôsobiť zdravotné problémy i materiálne škody. Nehovoriac o tom, že v zle vetraných priestoroch stúpa koncentrácia oxidu uhličitého. Človek sa v takomto prostredí necíti komfortne, je nekoncentrovaný, unavený, bolí ho hlava a ničím nezvyčajným nie sú ani stavy nevoľnosti, ktoré sú sprevádzané dýchacími ťažkosťami.

Pri riadenom vetraní samozrejme niečo také nehrozí. Vetranie s rekuperáciou tepla sa stará o nepretržitý prísun čerstvého vzduchu a to bez toho, aby ste museli otvárať okná a plytvať čoraz drahšou energiou. V konečnom dôsledku tak zabijete dve muchy jednou ranou.


Centrálne alebo lokálne vetranie s rekuperáciou tepla?


V súčasnosti sú k dispozícii dve alternatívy riadeného vetrania, takže na svoje si príde naozaj každý. Centrálne vetranie reprezentuje komplexné riešenie vhodné pre novostavby alebo pre rodinné domy, ktoré budú podrobené rozsiahlejšej rekonštrukcii. Hneď vám prezradíme aj dôvod. 

Centrálna rekuperačná jednotka vetrá každú jednu miestnosť rodinného domu a preto sa nezaobíde bez projektu, ktorý sa postará o správne rozloženie vzduchotechniky. Projekt sa naozaj neoplatí podceňovať, pretože iba tak môže systém efektívne vetrať celú budovu bez zbytočných komplikácií. A ako to funguje v praxi?

Pri centrálnom riadenom vetraní s rekuperáciou tepla je cez stavebný otvor v stene do tepelného výmenníka rekuperačnej jednotky privádzaný čerstvý vonkajší vzduch, ktorý je vďaka filtru zbavený peľu, alergénov a prachových častíc. Cez filter je do tepelného výmenníka súčasne privádzaný rovnaký objem vydýchaného vzduchu z miestností rodinného domu. Tu sa z neho odoberie tepelná energia a vzduch je rozvodmi odsávaný mimo budovu. Čerstvý vzduch sa v tepelnom výmenníku obohatí o tepelnú energiu získanú z odvádzaného vzduchu a následne je prostredníctvom rozvodov distribuovaný do jednotlivých miestností domu. 

Vráťme sa však ešte k lokálnym rekuperačným jednotkám. Tie nevyžadujú projekt ani nijakú náročnejšiu prípravu. Sú určené na vetranie jednej miestnosti rodinného domu. Ich inštalácia je nekomplikovaná, no ich nevýhodou je, že nainštalované môžu byť iba v miestnostiach, ktorých steny majú priamy kontakt s exteriérom. 

Naše tipy: Viac o rozumnom vetraní a o rekuperácii sa dozviete v príspevku ako funguje systém riadeného vetrania, pre zaujímavosť si pozrite aj porovnanie centrálnych a decentrálnych systémov rekuperácie tepla.

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
28
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1200
Ponúkaných domov
34000
Realizovaných projektov