Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Čo je to energetický certifikát a prečo ho pri stavbe domu potrebujete

Čo je to energetický certifikát a prečo ho pri stavbe domu potrebujete

21.03.2022

Obrázok

Energetický certifikát určuje, do akej miery je energeticky hospodárny, resp. aké množstvo energie si vyžaduje pre komfort svojich obyvateľov.

Euroline vám ponúka možnosť objednať si energetický certifikát ku kolaudácii vášho rodinného domu.


Ako sa vypočíta energetická hospodárnosť domu


Energetický certifikát je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach domu. Základom energetickej certifikácie je výpočet energetickej hospodárnosti. Energetická hospodárnosť udáva množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním domu. Výška spotreby tejto energie sa odvíja od potreby kúrenia, osvetlenia, vetrania, chladenia a pod. Táto ročná potreba energie sa vyjadruje v číselných ukazovateľoch celkovej potreby energie v dome (kWh/m2) a primárnej energie.


Pre novostavbu sa celková potreba energie vypočíta už vo fáze projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Výpočet energetickej hospodárnosti je zároveň nevyhnutný na zaradenie domu podľa typu do tzv. kategorizácie budov. Na energetickom certifikáte je potom dom zaradený podľa výsledku do energetickej triedy A až G. V súčasnosti platí, že kým do 31.12.2020 stačilo, ak novostavba zodpovedala požiadavkám energetickej triedy A1, od 1.1.2021 musí novostavba spĺňať nároky na energetickú triedu A0.


Kedy je potrebný energetický certifikát


Energetický certifikát je jedným z dokumentov, ktoré je potrebné predložiť ku kolaudačnému konaniu. Podľa zákona 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov sa však zákonná povinnosť vlastniť energetický certifikát v súčasnosti týka už aj majiteľov novostavieb, nehnuteľností určených na predaj alebo prenájom a významne obnovených budov.

Platnosť takéhoto energetického certifikátu je maximálne 10 rokov a vlastník je povinný ho uchovávať po celý čas platnosti. Ak dom predáva, je povinný odovzdať certifikát novému majiteľovi. Pri prenájme má zase povinnosť odovzdať kópiu nájomníkovi.


Čo ak dom neskôr plánujete obnoviť?


Energetický certifikát je výsledkom normalizovaného hodnotenia stavby. To znamená, že výpočet energetickej bilancie domu je založený na základe reálne použitých materiálov pri výstavbe, ako aj daného technického vybavenia. Takisto je potrebné uviesť, že energetický certifikát sa vypočítava pre dané vonkajšie a vnútorné prostredie, v ktorom sa stavba nachádza. 


Ďalej je dôležitý fakt, že energetický certifikát hodnotí dom v momentálnom stave, teda v podobe, v  akej sa práve nachádza. Napríklad, ak sa vyhodnocuje nezateplený dom, (aj keď ho v budúcnosti chcete zatepliť), certifikát vyhodnotí reálny stav domu vzhľadom na dátum certifikácie. 


Kto vydáva energetický certifikát


Výkon energetickej certifikácie je oprávnená vykonávať len odborne spôsobilá osoba s osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI). Rodinný dom by mal byť pred začatím certifikácie dokončený

Mal by mať dokončené zateplenie obalových konštrukcií objektu (fasády, strechy či podlahy) a nainštalovanú technologickú časť (vykurovanie, príprava teplej vody, elektroinštalácia a vetranie, resp. klimatizácia). Na základe vlastníctva energetického certifikátu potom stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie.


Euroline má pre svojich klientov špeciálnu ponuku


Ak patríte medzi našich klientov, tak zbystrite pozornosť. Pre klientov, ktorí si zakúpili projekt po 1.1.2015 a neurobili v ňom žiadnu zmenu, totiž ponúkame energetický certifikát zadarmo. Energetický certifikát si u nás môžete objednať mailomcez internet alebo telefonicky.


Na spracovanie energetického certifikátu je potrebná:

  • podpísaná zmluva
  • podpísané Čestné prehlásenie
  • vyplnený dokument v Exceli
  • fotky domu zo všetkých strán

Ak teda máte záujem o energetický certifikát, všetky dokumenty si môžete stiahnuť na našej stránke www.eurolineslovakia.sk, alebo si ich vyžiadajte prostredníctvom mailu na ec@eurolineslovakia.sk.

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov