Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Hypotéky pre mladých využite do konca roka. Oplatí sa to.

Hypotéky pre mladých využite do konca roka. Oplatí sa to.

28.09.2017

Obrázok

Hypotekárny úver pre mladých so štátnym príspevkom je určený klientom do 35 rokov. V súčasnosti štát spolu s bankami zvýhodňuje hypotéky pre mladých tak, že ich dotuje tromi percentami. Štát prispieva dve a banky jedno percento.

Ak si chcete zobrať hypotéku, nemali by ste veľmi váhať. Jednak sa majú podmienky pri hypotéke od nového roka 2018 zmeniť, navyše, od októbra sa mení hranica príjmu na jej získanie na 1 227,20 eur mesačne, pričom uvedená suma bude platiť až do 31. decembra. Rozhodujúci je pritom váš príjem ako klienta za uplynulý kalendárny rok, vrátane prípadných bonusov či odmien. Pre dvoch žiadateľov sa berie do úvahy dvojnásobná suma, teda 2 454,40 eura. Ak jeden z partnerov nemá príjem a spoločne žiadajú o hypotéku, priemerná mzda druhého partnera za predchádzajúci rok môže byť do 2 454,40 eura.

Avizované novinky v praxi

V súčasnosti štát spolu s bankami zvýhodňuje hypotéky pre mladých tak, že ich dotuje tromi percentami. Štát prispieva dve a banky jedno percento. V parlamente bola v druhom čítaní novela zákona o dani z príjmov, ktorá má zaviesť daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch. Ak Národná rada schváli návrh na zmenu dotovaných hypoték pre mladých, od nového roka si budú môcť mladí zarátať najviac polovicu zaplatených úrokov z hypotéky ako daňový bonus, ktorý si uplatnia pri daňovom priznaní. Najviac to však môže byť 400 eur ročne. „Mladí ľudia, ktorí majú záujem o vlastné bývanie, by mali zvážiť situáciu a využiť ešte súčasné podmienky do konca roka," uviedol senior analytik Fincentra Peter Világi.

Zavedie sa nový poriadok, už čoskoro

Fincentrum na druhej strane vníma výhodu nového systému v tom, že podpora hypoték sa zjednoduší a zavedie väčší poriadok. Zároveň sa toto zvýhodnenie bude týkať nielen hypoték, ale všetkých úverov na bývanie. Celý proces administratívy sa prenesie na klienta, ktorý si bude musieť počítať zvýhodnenie a vypĺňať daňové priznanie, pričom úsporu dostane až po roku, nepocíti ju okamžite ako v súčasnosti. Financie pritom ušetrí aj štát. Zvýhodnenie bude podľa slov senior analytika nielen nižšie a administratívne náročnejšie pre klientov, ale chystajú sa aj nové obmedzenia. Národná banka Slovenska zvyšuje povinnú rezervu pre klientov, ktorá im musí ostať po zaplatení všetkých výdavkov. Od nového roka sa zvyšuje na 15 percent a od júla budúceho roka až na 20 percent. „Zároveň očakávame, že Európska centrálna banka začne v budúcom roku postupne dvíhať úrokové sadzby, čo sa odzrkadlí aj na zvýšených úrokoch všetkých úverov," dodáva Világi.

Kto má nárok na hypotéku pre mladých

·       Hypotekárny úver pre mladých so štátnym príspevkom je určený klientom do 35 rokov. 
·       Hranica príjmu je od októbra 2017 do 31. decembra 1 227,20 eur. 
·       Zvýhodnené úročenie platí len na prvých 5 rokov od poskytnutia úveru.
·       Aktuálna výška dotácie je 3 % z toho 2  % dotuje štát a 1 % dotuje banka. 
 
Toto sa má zmeniť od nového roka 2018:

·       Zvýhodnenie má byť 50 percent zo zaplatených úrokov v danom zdaňovacom období, najviac  však  400 eur ročne.
·       Výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac zo sumy 50 000 eur na jednu nehnuteľnosť. 
·       Nárok na bonus má vzniknúť počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.
·       Nezmení sa veková hranica, najmenej 18 a najviac 35 rokov. 
·       Nový daňový bonus bude uplatňovaný vždy až na konci zdaňovacieho obdobia za celý rok (dnes je to po zaplatení každej mesačnej splátky).
·       Zmeny by sa mali dotknúť len nových úverov. Tie, ktoré boli čerpané skôr, by sa mali riadiť starými pravidlami. 
·       Zodpovednosť za uplatnenie daňového bonusu prechádza na mladých. 
·       Pri podaní daňového priznania si uplatníte daňový bonus a znížite si tak daň z príjmu.
·       Budete potrebovať potvrdenie o výške úrokov pri úvere na bývanie, ktoré vám vystaví banka. 
·       Následne si daňový bonus môžete odpočítať z daní. Keď bude suma daňového bonusu vyššia ako daň, o preplatok môžete požiadať finančnú správu. 

Zdroj : 
http://www.novostavby.sk/blog-novostavieb-a-developerskych-projektov
 

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
28
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1200
Ponúkaných domov
34000
Realizovaných projektov