Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Návod ako sa pripojiť do plynárskej distribučnej siete

Návod ako sa pripojiť do plynárskej distribučnej siete

29.06.2019

Obrázok

Alternatív vykurovania rodinných domov sa ponúka viacero. Ak však máte pri stavebnom pozemku plynovú prípojku je pochopiteľné, že sa rozhodnete práve pre tento spôsob vykurovania. Ak neviete ako pri plynofikácii domu postupovať, poradíme vám.

Hneď na úvod treba povedať, že pri pripájaní rodinného domu do distribučnej siete Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) máte na výber dve možnosti. Jednu jednoduchšiu, druhú o niečo zložitejšiu.

V prípade, že ste pracovne vyťažení a nechcete zbytočne strácať čas pri vybavovaní pripojenia vášho domu na plyn, pouvažujte nad službou „Pomoc pri pripájaní“. Vybratý Aliančný partneri SPP si vtedy celý administratívny proces zoberú na svoje plecia a dotiahnu plynofikáciu domu až do úspešného konca. 

Ak však patríte skôr k akčnejším typom ľudí a ste zvyknutí riešiť veci sami, pre vás budú určené nasledujúce informácie a kroky.

1. Žiadosť o pripojenie plynu

Žiadosť o pripojenie plynu adresujte spoločnosti SPP – distribúcia. Odoslať ju môžete poštou alebo odovzdať osobne v niektorom zákazníckom centre spoločnosti, no všetko môžete vybaviť aj z pohodlia domova vyplnením online formulára na webovej stránke SPP – distribúcia. 

Na základe predloženej žiadosti vám bude zaslaná faktúra na úhradu poplatku za pripojenie plynu, a to do 7 dní od prijatia úplnej žiadosti  (pri podávaní žiadosti nezabudnite na všetky dôležité prílohy – najmä na kópiu katastrálnej mapy a výpis z listu vlastníctva). 

Opäť teda budete na ťahu vy a túto faktúru musíte uhradiť do 21 dní od jej vystavenia. Do 30 dní od pripísania poplatku na účet spoločnosti SPP – distribúcia vám potom bude v 2 exemplároch zaslaný návrh zmluvy o pripojení. V prípade podania žiadosti prostredníctvom online formulára bude návrh zmluvy o pripojení plynu zaslaný na vašu e-mailovú adresu. 

2. Uzatvorenie zmluvy o pripojení plynu

V prípade, že s návrhom zmluvy bez výhrad súhlasíte, najneskôr do 30 dní od ich doručenia podpíšte oba exempláre a odošlite spoločnosti SPP – distribúcia. Tá po prijatí exemplárov zmluvy o pripojení plynu urobí to isté, čiže podpíše zmluvy a následne vám bez zbytočného odkladu zašle 1 podpísaný exemplár.

3. Vypracovanie a predloženie projektovej dokumentácie

V prípade, že je pri pozemku vybudovaná plynová prípojka máte to jednoduchšie a stačí vám vypracovať iba projektovú dokumentáciu odberného plynového zariadenia. Ak však prípojku plynu nemáte, okrem dokumentácie odberného plynového zariadenia si musíte po uzavretí zmluvy o pripojení dať vypracovať projektovú dokumentáciu pripojovacieho plynovodu. Spracovanú dokumentáciu pripojovacieho plynovodu potom predložíte na posúdenie spoločnosti SPP – distribúcia. Pripravte sa na to, že  SPP sa môže vyjadriť až do 30 dní od jej doručenia.

4. Realizácia výstavby prípojky a odberného plynového zariadenia

Po doručení vyjadrenia k projektovej dokumentácii pripojovacieho plynovodu sa môže  zhotoviteľ, ktorého ste si vybrali pustiť do výstavby pripojovacieho plynovodu a odberného plynového zariadenia. Po ukončení výstavby písomne alebo elektronicky požiadate spoločnosť SPP – distribúcia o kontrolu realizácie výstavby pripojovacieho plynovodu. Ak výsledok kontroly nepreukáže žiadne nedostatky, spoločnosti odovzdáte kompletnú technicko-právnu dokumentáciu pripojovacieho plynovodu.

5. Uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu

Po absolvovaní  týchto krokov môže prísť na rad výber dodávateľa plynu a uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu. Rozhodnúť sa samozrejme môžete priamo pre SPP alebo si vyberiete iný subjekt. Zoznam dodávateľov plynu pre domácnosti nájdete na webovej stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetvíSPP – distribúcia odporúča urobiť tak minimálne 30 dní pred požadovaným začiatkom odberu plynu.

6. Žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla

Pri podávaní žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla môžete postupovať podobne ako pri podávaní žiadosti o pripojenie. Žiadosť teda odošlete poštou, odovzdáte ju osobne v niektorom zákazníckom centre spoločnosti, alebo využijete webstránku SPP – distribúcia

SPP - distribúcia musí splnenie technických a obchodných podmienok pre pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti posúdiť do 25 dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti.

7. Montáž meradla

V prípade, že boli splnené všetky technické a obchodné podmienky pre pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, môžete do 5 pracovných dní očakávať príchod pracovníkov SPP – distribúcia, ktorí sa postarajú o montáž certifikovaného meradla. 

Tip: Tepelné čerpadlo predstavuje atraktívnu alternatívu vykurovania. Viete ako funguje tepelné čerpadlo?

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov