Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Objavte moderné energetické systémy a energetickú nezávislosť

Objavte moderné energetické systémy a energetickú nezávislosť

10.01.2023

Obrázok

Spoločnosť Energovision ponúka riešenia, ktoré šetria energiu aj prírodu a predstavujú tie najlepšie investície pre váš domov, podnikanie i planétu.

Budúcnosť patrí úsporným a ekologickým riešeniam

Rastúca cena energií prispela k vyhľadávaniu alternatívnych zdrojov zabezpečujúcich  energetickú úsporu nielen pre firmy, ale aj pre domácnosti. Okrem toho trend fotovoltiky na Slovensku narastá aj vďaka poskytnutiu dotácií. Úspora nákladov či energetická nezávislosť však ani zďaleka nie sú jedinými dôvodmi. Nezanedbateľným je tiež „zelené“ myslenie majiteľov novostavieb, ktorí s inštaláciou takéhoto ekologického systému počítajú už pri projekte a následnej realizácií stavby.

Je zrejmé, že energetika, produkujúca emisie v dôsledku spaľovania fosílnych a iných palív, patrí k najväčším znečisťovateľom životného prostredia. Práve preto je nevyhnutné nahrádzať palivá alternatívnymi zdrojmi, ktoré z ekologického hľadiska vyhovujú životnému prostrediu. Napríklad fotovoltické systémy a solárne elektrárne na kľúč predstavujú moderné využitie obnoviteľnej energie. Zároveň pomôžu znížiť zbytočne vysoké faktúry za spotrebovanú elektrickú elektrinu na minimum.

Spoznajte energetickú spoločnosť zameranú na zelenú energiu

Firma Energovision predstavuje pomerne mladú spoločnosť, avšak s bohatými skúsenosťami v oblasti energetiky. Jej hlavnou oblasťou pôsobenia sú smart-energetické riešenia, predovšetkým fotovoltika. Portfólio služieb spoločnosti zahŕňa dodávky fotovoltickej elektrárne pre domácnosť aj firmy, nabíjacie stanice pre elektromobily a systémy na uskladnenie energie. 

Vďaka neustálemu vzdelávaniu odborného tímu a silným partnerom si Energovision rýchlo získala bezkonkurenčné miesto na trhu. Prioritou spoločnosti je vždy spokojnosť klientov, preto pristupuje ku každému individuálne a snaží sa vždy hľadať optimálne riešenie. Vysoký dôraz kladie aj na udržateľnosť, a tak spolupracuje výlučne s poprednými dodávateľmi tých značiek, ktoré garantujú dlhý životný cyklus svojich produktov. V dôsledku toho Energovision prispieva tiež k znižovaniu vedomého konzumného správania.

Komplexné riešenia v oblasti elektroinštalácie a projektového riadenia

Ak hľadáte odborníkov v oblasti energetiky, spoločnosť Energovision vám ponúka nasledujúce služby a produkty:

  • Elektroinštalačné práce
  • Údržba a kontrola stavu zariadení a siete
  • Projektové riadenie
  • Výroba rozvádzačov
  • Elektrický projektový inžiniering
  • Nákup a logistika elektroinštalačného materiálu
  • Inštalácie inteligentných systémov
  • Transformačné stanice
  • Odborné skúšky a prehliadky

S Energovision pre lepšie zajtrajšky

Súčasné technológie umožňujú vytvárať riešenia, ktoré šetria energiu aj prírodu. Vďaka vhodnému systému si tak môžete decentralizovať svoju domácnosť od spoločnej distribúcie, čiže spotrebujete to, čo si sami vyrobíte. 

Spoločnosť Energovision poskytuje svojim klientom širokú ponuku služieb, vrátane komplexných riešení, od konzultácií a špecifikácií reálnych potrieb, cez návrh a celkovú realizáciu diela, až po následnú správu i servis. Zastrešuje tiež oblasť získania štátnych dotácií pre domácnosti. Využite moderné energetické riešenia a staňte sa súčasťou zmeny, ktorá ovplyvní životy budúcich generácií.

Tip: Objednajte si nový katalóg projektov rodinných domov Euroline na rok 2023

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov