Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Odolný dom vám prináša istotu aj v neistých časoch

Odolný dom vám prináša istotu aj v neistých časoch

01.07.2021

Obrázok

Výstavba rodinného domu je celoživotná investícia, ktorá by mala odolávať zubu času. Zároveň by však mala tiež spoľahlivo vzdorovať prírodným živlom.

Klimatické zmeny čoraz častejšie prinášajú nepredvídateľné prekvapenia v podobe výdatných snehových zrážok, letných krupobití či veterných smrští. Našťastie sa ich už nemusíte obávať. EUROLINE má ako jediná firma na trhu v tíme odborníkov aj vlastného autorizovaného statika, vďaka čomu vám môžeme ponúknuť projekt odolného domu. Zabezpečte sa pre každý prípad a vyberte si túto jedinečnú možnosť.

Zmena projektu rodinného domu na Odolný dom 

V súčasnosti sa klíma mení omnoho rýchlejšie ako stavebné normy. Pravidelne nás o tom presviedčajú početné a náhle výkyvy počasia, ktoré môžu vyústiť až do ničivých živelných pohrôm. Preto odporúčame myslieť dopredu a vďaka unikátnej úprave projektu na tzv. „odolný dom“ neponechať nič na náhodu.

Odolný dom má na rozdiel od štandardného projektu odlišné dimenzovanie nielen všeobecne, ale aj konkrétne, v závislosti od snehu, zemetrasenia, vetra alebo ohňa. Štandardný projekt domu je z hľadiska statiky navrhnutý so zreteľom na všetky požiadavky platných noriem a aktuálnej legislatívy. Oproti tomu je odolný dom schopný odolávať aj zvýšenému zaťaženiu, presahujúc tak limity požadované súčasnými normami. Zmenou na odolný dom sa rozpočet zvýši o 4 až 10 % oproti cene domu v štandardnom vyhotovení. 

Zvýšená odolnosť domu voči snehu a vetru

Klasický projekt domu je bežne navrhnutý pre III. snehovú oblasť (EC1), čo znamená, že je schopný odolať 30 cm hrúbke mokrého snehu, nasiaknutej vodou (1,50 kN/m2). Ide o priemerné zaťaženie snehom pre celé územie SR a ČR. Oproti tomu je odolný dom navrhnutý až pre V. snehovú oblasť (podľa EC1), takže hladko odolá až 50 cm hrúbke mokrého snehu nasiaknutého vodou (2,50 kN/m2).

Kým štandardný dom odoláva zaťaženiu vetrom na priemernú základnú rýchlosť vetra na našom území 95 km/h, resp. 26 m/s (podľa EC1), kde vodorovné zaťaženie stavby je 1,63 kN/m2, odolný dom dokáže bez problémov odolávať zvýšenému zaťaženiu vetrom až do 140 km/h, resp. 39 m/s (podľa EC1). Tento údaj predstavuje maximálnu základnú rýchlosť vetra na našom území, pričom vodorovné zaťaženie stavby je 2,44 kN/m2.

Bezpečný rodinný dom aj pri zemetrasení

Vzhľadom na to, že väčšina nášho územia patrí do 6.° (12-stupňovej stupnice MSK-64) s návrhovým seizmickým zrýchlením 0,78 m/s2 (podľa EC8), nie je povinné overovať návrh domu na bezpečnosť proti zemetraseniu. Aby ste si vedeli predstaviť, o čom je reč, 6.° až 7.° 12-stupňovej stupnice MSK-64 zodpovedá 5. stupňu Richterovej stupnice.

Odolný dom však dokáže odolávať zemetraseniu na 7° (podľa 12-stupňovej stupnice MSK-64), z toho dôvodu sú navrhnuté konštrukčné opatrenia, ako je zosilnenie stavby zvislými monolitickými stĺpmi zakomponovanými do obvodového muriva a doplnenie vodorovných ťahových prvkov v prípade, že daný objekt je bez stropu. 

Odolný dom zvládne aj taký živel, akým je oheň

Štandardný rodinný dom z hľadiska požiarnej ochrany je zaradený do I. stupňa požiarnej bezpečnosti, kde nosná, nenosná konštrukcia a stropy musia odolávať ohňu 30 min. Projekt odolného domu zahŕňa betónové stĺpy s požiarnou odolnosťou 120 min a drevený krov je ošetrený protipožiarnym náterom PLAMOR OK (zaradený do triedy B-neľahko horľavý). 


Výhodu oproti klasickému projektu prináša aj protipožiarny sadrokartónový podhľad, ktorý odoláva ohňu 45 – 60 min., nehorľavé podlahy zateplené minerálno-čadičovou vlnou či krbové teleso napojené na komín s nasávaním z exteriéru. Za zmienku stojí tiež vonkajšie zateplenie obvodových stien minerálnou vlnou, vďaka čomu odolný dom tvorí nehorľavý konštrukčný celok.

V čom sa líši projekt odolného domu od štandardu

  • zosilnenie základov 
  • doplnenie železobetónových monolitických stĺpov v obvodových nosných stenách 
  • doplnenie železobetónových monolitických tiahel v úrovni stužujúcich vencov, v prípade objektu bez stropu 
  • zosilnenie nosnej konštrukcie dreveného krovu, alebo monolitického stropu u domov s plochou strechou 
  • zosilnenie detailov kotvenia dreveného krovu na vyššie zvislé a vodorovné zaťaženie 
  • zosilnenie požiarnej odolnosti 

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov