Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Príspevok štátu na výstavbu ekologických domov je opäť tu

Príspevok štátu na výstavbu ekologických domov je opäť tu

26.05.2020

Obrázok

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky dňa 18. mája 2020 vyhlásilo v poradí už druhú výzvu č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou spotrebou energie.

Keďže v prvom kole bol zaznamenaný enormný záujem o tento príspevok zo strany majiteľov rodinných domov, vláda sa rozhodla v tomto type príspevkov pokračovať. Voči predchádzajúcej výzve  sa však upravili niektoré podmienky poskytnutia príspevku, o čom si však povieme neskôr.

Predkladať žiadosti bude možné elektronicky od 1. júla 2020 od 08:00 hod na webovom portáli www.byvajteusporne.sk. Termín ukončenia podávania žiadostí je 30. septembra 2020 alebo do naplnenia počtu 200 elektronicky zaevidovaných žiadostí. Záujemcovia tak majú na prípravu žiadostí o príspevok viac ako mesiac. 

Výška príspevku na rodinný dom je pri splnení zákonných podmienok 8 000 eur. 

Podmienky poskytnutia príspevku

Príspevok je možné poskytnúť, rovnako ako v predchádzajúcej výzve, na nové rodinné domy s podlahovou plochou do 200 m2, nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, ktoré sú využívané výlučne na bývanie, budova nesmie byť určená na iný typ bývania, napríklad ako chata, či záhradný domček.  Na adrese rodinného domu nemôže byť uvedené sídlo žiadnej spoločnosti, či samozrejme rodinný dom musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie

Oproti predchádzajúcej výzve č. N1/2019 sa upravili niektoré podmienky pre poskytnutie tohto príspevku, a to hlavne:

  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie musí byť vydané najskôr dva roky pred rokom podania žiadosti (ak sa žiadosť podáva v roku 2020, právoplatné kolaudačné rozhodnutie musí byť vydané v rokoch 2018 až 2020), 
  • spresnila sa podmienka, ktorá upravuje financovanie prác rodinného domu. Príspevok na rodinný dom bude možné poskytnúť len vtedy, ak na rodinný dom vrátane jeho technického systému nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona, ďalej podpora podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, či verejné prostriedky alebo finančné prostriedky Európskej únie v rámci podporných programov (Zelená domácnostiam). 

Všetky podmienky poskytnutia príspevku na rodinný dom, ako aj návod na podávanie elektronickej žiadosti nájdu záujemcovia na hore uvedenom webovom portáli

Tip: ponuke EUROLINE nájdete desiatky rodinných domov, ktoré spĺňajú požiadavky pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie. 

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov