Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Septik, žumpa alebo ČOV? Vyberte si správne

Septik, žumpa alebo ČOV? Vyberte si správne

10.06.2022

Obrázok

Ak nemáte možnosť napojiť svoj dom na kanalizáciu, môžete sa rozhodnúť pre žumpu alebo septik, prípadne čističku odpadových vôd. Každá z nich má svoje pre a proti, preto určite nezaškodí, ak si o nich povieme viac.

Ak nemáte možnosť napojiť svoj dom na kanalizáciu, môžete sa rozhodnúť pre žumpu alebo septik, prípadne čističku odpadových vôd. Každá z nich má svoje pre a proti, preto určite nezaškodí, ak si o nich povieme viac. 

Možnosti na odvod odpadových vôd

Tradičná žumpa predstavuje najjednoduchší systém, nakoľko odpadové vody len skladuje a po jej zaplnení je potrebné ich odviezť do čističky odpadových vôd. Septiky sú už o niečo prepracovanejšie. Zozbieranú odpadovú vodu totiž čiastočne vyčistia a následne sa môže vypustiť do povrchovej alebo podzemnej vody, prípadne sa môže využívať na zalievanie. Treťou možnosťou je čistička odpadových vôd, v ktorej sú odpadové vody dôkladne prečistené a následne sa môžu vypúšťať.

Tip: Aj vy môžete ušetriť na stavbe domu. Poradíme vám, kde to bude rozumné

Žumpa je vlastne nádrž na odpadové vody bez odtoku

Žumpy predstavujú betónové alebo plastové nádrže v tvare kvádra alebo valca, ktoré musia byť vodotesné a bez odtoku, aby nemohlo dôjsť k úniku odpadovej vody do okolia. Strop žumpy je vždy nepriedušný, aby do vnútra nevnikala dažďová voda. Žumpy zachytávajú splaškovú vodu bez toho, aby sa v nej čistila a ďalej vypúšťala von. Preto vyžaduje pravidelné vyvážanie špeciálnym fekálnym vozidlom, čo je jedna z jej hlavných nevýhod. Hoci na prvý pohľad ide o najjednoduchšiu verziu odpadov, treba počítať s tým, že odvoz fekálií sa môže následne výrazne predražiť. 

Ak sa rozhodnete pre žumpu, nezabudnite ju zahrnúť ju do žiadosti o stavebné povolenie pre stavbu domu. Pokiaľ žumpu staviate dodatočne, na väčšinu z nich (do veľkosti 25 m3) nepotrebujete stavebné povolenie, postačí ohlásenie drobnej stavby na stavebnom úrade. Avšak na to, aby bola žumpa pre fekálne vozidlo dostupná, musíte na pozemku vybrať vhodné miesto. 

Zároveň je pri voľbe miesta potrebné dodržať aj stanovený odstup od vodných zdrojov a budov. Vyvezenie obsahu žumpy je potrebné cca 1x za 2 – 3 týždne. Pri stanovení objemu žumpy je potrebné vziať do úvahy počet obyvateľov domu, časový interval vyprázdňovania žumpy v dňoch a priemernú spotrebu vody. Práve kvôli nutnosti vyvážania a ekonomickosti prevádzky je efektívnosť žumpy diskutabilná.

Septik slúži na čistenie odpadových vôd

Septik je vlastne nádrž, ktorá slúži na zachytávanie a prečisťovanie odpadových vôd sedimentáciou kalu. Zhora musí byť prikrytý pevným monolitovým alebo prefabrikovaným vekom. Na rozdiel od žumpy sa odpad nemusí vyvážať tak často, pretože zo septiku sa odstraňuje iba nahromadený kal. Preto je potrebné zabezpečiť prístup do vrchnej komory, odkiaľ usadený kal raz za čas vyberá. Voda, ktorá ostane po prečistení sa z neho môže vypúšťať do povrchovej alebo podzemnej vody. 

Nevýhodou, ktorá od využitia septiku mnohých odrádza, je jeho nízka účinnosť čistenia, ktorá predstavuje len približne 60 %. Účinnosť septiku je podmienená počtom komôr v nádrži (2 alebo 3 komory) a účinnosťou filtrovania. Najvyužívanejšie sú trojkomorové septiky, ktoré majú vyššiu účinnosť ako dvojkomorové. Princíp filtrácie odpadovej vody je jednoduchý. Odpadové vody sú privádzané do prvej komory, kde sa usadzuje hrubý kal. Takto očistená voda prechádza do druhej komory, v ktorej sa odkaľujú drobnejšie nečistoty a do tretej komory potom veká prečistená voda.

Septik nepotrebuje napojenie na elektrickú energiu. Avšak nehodí sa pre viacčlenné domácnosti, nakoľko pri veľkom zaťažení by sa časom zaniesol hrubými nečistotami. Tým by sa znížila prietokovosť a musel by sa vymeniť filter. Preto je ideálne umiestniť septik ku chalupe alebo chate. Ak sa rozhodnete pre septik, budete si musieť vybaviť stavebné povolenie, ako aj povolenie na nakladanie s vodami od úradu životného prostredia (septik sa považuje za vodnú stavbu).

Domáca čistička odpadových vôd

Domáce čističky odpadových vôd najčastejšie čistia odpadové vody prevzdušňovaním (aeróbne) a biologickým odbúravaním nečistôt. V ich prospech hovorí fakt, že fungujú s vysokou účinnosťou až 96 %. Už menej poteší skutočnosť, že prevzdušnenie čističky podmieňuje inštalácia elektrodúchadla, ktoré sa vyznačuje finančne náročnou prevádzkou. Ani čistiaca zložka, teda nosiče biomasy, nie sú práve najlacnejšia záležitosť. Je to práve náročnosť na čas aj financie, ktoré mnohých od využívania ČOV odrádza.

Naopak, pretože ČOV predstavuje priestorovo najmenej náročnú technológiu s vysokou účinnosťou, najmenej vás budú stáť vstupné náklady. Na postavenie malej domácej čističky však budete potrebovať stavebné povolenie a služby projektanta. Ďalšou nevýhodou je, že ČOV je priamo závislá na správnom zložení a vitalite baktérií. To znamená, že sa do nej nesmú vypúšťať odpadové vody s obsahom napríklad chemických prípravkov na báze chlóru, ktoré by zničili všetky čistiace kultúry v čističke. Takisto je počas prevádzky nevyhnutné cca raz za rok odstrániť nahromadený kal. Čističkou vypustenú vodu potom môžete vypúšťať alebo využiť ako úžitkovú vodu na polievanie záhrady.

Niekoľko dôležitých faktov na záver

Vypúšťanie vôd zo septikov a ČOV do spodných vôd so sebou prináša viaceré hydrogeologické i ekologické problémy. Časté ťažkosti spôsobuje aj zlé podložie, ktoré nepodporuje vsakovanie. Takisto je dobré vedieť, že do septikov a čističiek nesmú byť zvedené vody z odkvapov, drenážou a pod.

TipAký je rozdiel medzi hrubou stavbou, holodomom a domom na kľúč?

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov