Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Svojpomocná výstavba, alebo výstavba na kľúč?

Svojpomocná výstavba, alebo výstavba na kľúč?

21.08.2017

Obrázok

Spôsob výstavby rodinného domu je daný predovšetkým finančnými, časovými a odborne zdatnými možnosťami stavebníka.

SVOJPOMOCNÁ VÝSTAVBA

Spôsob výstavby rodinného domu je daný predovšetkým finančnými, časovými a odborne zdatnými možnosťami stavebníka. Nepredpokladáme, že mladí manželia pracujúci v IT oblasti v meste sa pustia do svojpomocnej výstavby rodinného domu.
Na druhej strane, ak je reč o drobnom živnostníkovi na dedine, ktorý je odborne zdatný a možno pracuje v stavebnej oblasti s množstvom kamarátov, tak v prípade svojpomocnej výstavby môže ušetriť veľkú časť peňazí na cene práce, ktorú by inak zaplatil stavebnej firme. Musí si byť vedomý toho, že pokiaľ nie je v tejto oblasti odborníkom a neovláda dokonale stavebné profesie, tak vykoná tieto práce s oveľa vyššou časovou náročnosťou. Vždy je preto potrebné mať na mysli, či stavebník nezarobí viac peňazí vo svojej práci, ako by ušetril na stavbe. A ani on sa nevyhne niektorým odborným prácam, akými sú elektroinštalácia, kúrenie, plyn a pod.
Hlavnou výhodou svojpomocnej výstavby je možnosť kedykoľvek stavbu prerušiť a reagovať tak pružne na možnosti jej financovania.
 
VÝSTAVBA NA KĽÚČ

Pokiaľ stavebník nie je odborne zdatný alebo jeho pracovné zaťaženie nedovoľuje časté pracovanie na stavbe a naopak, jeho možnosti financovania rodinného domu sú dobré, odporúčame dať postaviť dom stavebnej firme na kľúč. Tento spôsob má niekoľko výhod. Zvyčajne sa výstavba zrealizuje rýchlo a odborne, pričom klient má možnosť získať záruku na celú stavbu, čo je obvykle 24 mesiacov a na hrubú stavbu môže dostať až 10 rokov.
 
KÚPA NOVOSTAVBY RODINNÉHO DOMU OD DEVELOPERA

Treťou, stále častejšou formou, z dôvodu hlavne náročnosti výstavby rodinného domu je priama kúpa novopostaveného rodinného domu od developera. Jej najväčšou výhodou je možnosť okamžitého nadobudnutia rodinného domu. No väčšina sa nezamýšľa nad možnými nevýhodami.  Veľkou nevýhodou tejto kúpy je to, že nemáte možnosť výberu tvaru, ani dispozície, s obmedzenou ponukou výberu povrchov ako sú napríklad podlahy, dvere, okná. No snáď asi najväčšou nevýhodou je nemožnosť kontrolovať kvalitu stavebných prác a rozhodovať pri výbere materiálov a technológii, ktoré sa samozrejme snažia developeri vyberať ohľadom na najnižšiu cenu.
Bohužiaľ sa dnes roztrhlo vrece s tzv. „developermi“, ktorí nemajú ani základné stavebné vzdelanie, stavajú dom naoko svojpomocne, akože pre seba, nakupujú najlacnejší treťotriedny materiál bez dokladov a po postavení a skolaudovaní dom okamžite predávajú. Na takom dome je výhodná akurát cena. Kupovať takýto dom je veľké riziko. Pokiaľ sa vám niečo pokazí, praskne, začne niekde zatekať, bude to len a len vaša starosť.
 
TIP : Keď už idete kupovať dom od developera, prezistite si, či sa jedná o renomovanú spoločnosť s históriou, pozrite si ich predchádzajúce projekty a aká je reklamačná politika spoločnosti.
 
VÝBER STAVEBNEJ FIRMY

Po správnom výbere stavebného pozemku a výbere rodinného domu stojíte pred treťou a najťažšou úlohou. Ňou je výber dodávateľa stavby na kľúč. V súčasnosti je nepreberné množstvo stavebných spoločností, až po drobných živnostníkov, ktorí podnikajú na základe živnostenského listu.
Najvhodnejší spôsob je výber stavebnej spoločnosti na základe výberového konania. Stavebnú firmu vyberajte podľa kladných referencií, dĺžky pôsobenia na trhu a preukázanej solventnosti na webe.
 
TIP : Vo výberovom konaní požadujte nielen predloženie ceny, ale aj termíny, platobné podmienky a garancie. Vo výberovom konaní pošlite všetkým rovnaké podklady, najlepšie realizačný projekt a požadujte, aby ponuka bola spracovaná presne podľa toho projektu. Samostatne si vyžiadajte návrhy na finančné zlacnenie výstavby.
 
Určite si nevyberte firmu, ktorá vám síce dá najnižšiu ponuku, ale pôsobí na trhu 2 roky a vyžaduje od vás 50 % zálohu. V takom prípade môžete na garancie zabudnúť. Veľmi častým trikom stavebných firiem je tzv. dodatkovanie stavebníka. Aby vyhrala výberové konanie, ponúkne vám najnižšiu cenu aj s podrobným výkazom výmer, do ktorého akosi pozabudne uviesť niektoré položky, na ktoré sa príde až po uzavretí zmluvy a začiatku výstavby.
 
TIP : Solventnosť firmy zistíte tak, že budete vyžadovať, aby prvú etapu výstavby, ktorá je po vymurovaní 1 m obvodových stien, a ktorú vždy podmieňuje aj banka na uvoľnenie prvej tranže z hypotekárneho úveru, postavila z vlastných prostriedkov. Týmto si zabezpečíte financovanie výstavby bez vlastných prostriedkov.
 
Pokiaľ ste už vybrali stavebnú firmu vo výberovom konaní, zverte spísanie riadnej zmluvy o dielo právnikovi. V zmluve je nutné špecifikovať čo najširšie predmet diela, v ktorom sú podrobne špecifikované všetky položky, aby zbytočne nedochádzalo k sporom o to, čo bolo, a čo nebolo predmetom zmluvy. Okrem domu nezabudnite špecifikovať v predmete zmluvy aj vonkajšie oplotenie, vonkajšie chodníky, terasy, komunikácie, elektrické brány a bránky, terénne úpravy, sadové úpravy a prípadne závlahu. Ďalej netreba zabudnúť zahrnúť do zmluvy to, kto bude znášať poplatky za stavebný prúd a vodné, ako aj poistenie stavby.

Ďalším dôležitým bodom sú práce navyše. Určite sa počas realizácie každej stavby vyskytnú. Preto je potrebné uviesť do zmluvy, že cena práce navyše sa dohodne vopred písomným spôsobom – teda dodatkom k zmluve a až potom sa môže realizovať. Pokiaľ to neurobíte, môžete za práce navyše zaplatiť oveľa viac, než bolo nutné.

Veľmi dôležité je presne špecifikovať spôsob odovzdania a prevzatia diela, odstránenie prípadných vád a nedorobkov, a tiež uviesť reklamačnú lehotu a presný spôsob realizácie reklamácií, vrátane času odozvy.
 
 
 

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov