Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Vyznáte sa v zastavanej, obytnej, úžitkovej alebo podlahovej ploche rodinného domu?

Vyznáte sa v zastavanej, obytnej, úžitkovej alebo podlahovej ploche rodinného domu?

18.05.2020

Obrázok

Pri výbere projektu rodinného domu je dobré všímať si všetky parametre. Vrátane údajov o zastavanej, úžitkovej, obytnej či podlahovej ploche. Posledná z nich dokonca rozhodne o tom, či po kolaudácii budete môcť žiadať o štátnu dotáciu.

Poskytnutie jednorazového štátneho príspevku vo výške 8 000 € na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie A0 je viazané na splnenie viacerých podmienok a jednou z nich je práve spomínaná celková podlahová plocha rodinného domu, ktorá nesmie presiahnuť 200 m2. Dotáciám sme sa však už v našich príspevkoch venovali viackrát, takže ak dovolíte, vrátili by sme sa späť k výmerám rodinného domu. 

Poznať rozdiely sa oplatí

Pri čítaní inzerátov, ale najmä pri listovaní v katalógových projektoch s rodinnými domami si okrem prezretia ilustračného obrázku rodinného domu, môžete pozrieť jeho stručnú charakteristiku, spoznať jeho energetickú náročnosť i náklady na vykurovanie.

Kým pri zoznamovaní sa s týmito údajmi pravdepodobne nebudete mať výraznejšie problémy,   technické parametre s uvedenými celkovými úžitkovými, obytnými alebo podlahovými plochami vám už môžu trochu zamotať hlavu. Rozdiely medzi nimi sú pritom podstatné. Ak teda nechcete ostať zaskočení z metrov štvorcových, ktoré budete mať reálne na užívanie, pozorne si prečítajte nasledujúce riadky. 

Zastavaná plocha

Zastavanou plochou sme nezačali náhodne. Táto plocha nie je ťažká na vysvetlenie ani pochopenie, pretože ide prakticky o pôdorys (kolmý priemet) prízemného podlažia rodinného domu, alebo inak povedané, je to plocha stavby, ktorá je v kontakte s terénom. 

Pri zastavanej ploche však predsa len chceme upozorniť na jedno špecifikum. Do zastavanej plochy sa priemet prečnievajúcich častí strešnej konštrukcie, balkóna, markízy alebo hoci aj nekrytej terasy nezapočítava, no ak je pri viacpodlažných budovách kolmý priemet niektorého nadzemného podlažia oproti priemetu prízemia rozsiahlejší, musí sa započítať do celkovej zastavanej plochy. 

Celková úžitková plocha

Úžitkovú plochu spoznáme po spočítaní výmer všetkých miestností v dome, vrátane schodiska, komory, pivnice, WC, kúpeľne, chodieb, technickej miestnosti atď. Úžitková plocha sa od podlahovej plochy líši predovšetkým tým, že sa do nej nezapočítavajú priečky. Do úžitkovej plochy nepatria ani plochy terás, balkónov a loggií. 

Celková obytná plocha

Obytná plocha rodinného domu je tvorená iba vnútornými rozmermi obytných miestností. Norma STN 73 4301 vyžaduje, aby obytná miestnosť svojim stavebno-technickým riešením a vybavením spĺňala požiadavky na celoročné bývanie. Jedným z kritérií je minimálna podlahová plocha miestnosti, ktorá musí mať minimálne 8 m2. Obytná miestnosť však zároveň musí disponovať priamym osvetlením, možnosťou vetrania a priameho či nepriameho vykurovania. 

Ak miestnosť týmto požiadavkám nevyhovuje, nemôže byť považovaná za obytnú miestnosť a jej rozmery nemôžu byť započítané do celkovej obytnej plochy. Medzi obytné miestnosti nepatria chodby, kúpeľne, schodiská, šatníky, komory a ani kuchyne s výmerou do 12 m2.

Celková podlahová plocha

Podľa Vyhlášky č. 364/2012 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa celková podlahová plocha bytu alebo samostatnej časti budovy na účel energetickej certifikácie určí z vonkajších rozmerov časti budovy ohraničenej vertikálnou vonkajšou konštrukciou, bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií, najmä ríms, miestnych zmenšení hrúbky obvodového plášťa a plochy balkónov, lodžií a terás.

V praxi to znamená, že do celkovej podlahovej plochy sa započítavajú aj vnútorné priečky, stĺpy a všetky zabudované či vstavané zariaďovacie predmety, ako sú napríklad vane, sprchovacie kúty atď. Do celkovej podlahovej plochy sa samozrejme započítava súčet plôch všetkých podlaží objektu, pričom plochy prízemia a poschodia sa uvádzajú zvlášť. Ako sme to už spomenuli, balkóny, lodžie, terasy alebo átria sa do podlahovej plochy rodinného domu nezapočítavajú.

Tip: Hľadáte zdravé, ekologické a komfortné bývanie? Tehlový dom je odpoveďou na všetky požiadavky.

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
28
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1200
Ponúkaných domov
34000
Realizovaných projektov