Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Záujemcovia o dotáciu na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie pozor! Termín podávania žiadosti sa nezadržateľne blíži.

Záujemcovia o dotáciu na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie pozor! Termín podávania žiadosti sa nezadržateľne blíži.

30.10.2020

Obrázok

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov dňa 13. októbra 2020 vyhlásilo výzvu č. N3/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom A0.

Ako iste mnohí z vás viete, ide tak už v poradí o tretiu príležitosť na získanie jednorazového 8 000 eurového príspevku z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Predkladať žiadosti bude možné od 16. novembra 2020 od 8:00 hod do 30. novembra 2020 alebo do naplnenia limitu 160 žiadostí. Žiadosti o dotáciu sa podávajú obvyklým spôsobom, teda elektronicky na internetovej stránke www. byvajteusporne.sk, pričom pri vypĺňaní elektronického formulára žiadosti sa postupuje podľa pripojeného Manuálu.

Z pohľadu žiadateľa je dôležitý tiež fakt, že podmienky poskytnutia príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie sa v porovnaní s predchádzajúcou výzvou v ničom nezmenili. Aj teraz tak môže byť 8 000 € príspevok majiteľovi rodinného domu poskytnutý po splnení nasledovných podmienok:

  • obalové stavebné konštrukcie (obvodový plášť, strešný plášť, vonkajšie otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom) vyhovujú podmienkam kladeným na budovy s takmer nulovou potrebou energie,
  • na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie A0, bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie najskôr dva roky pred rokom podania žiadosti,
  • rodinný dom A0 má celkovú podlahovú plochu najviac 200 m2,
  • rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky,
  • dom je výhradne určený, resp. reálne využívaný na bývanie,
  • na jeho zaobstaranie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a ani finančný príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie na základe žiadosti v niektorej predchádzajúcej výzve.

Tip: Prezrite si ponuku kvalitných tehlových domov EUROLINE s takmer nulovou potrebou energie.

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov