Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Zaujímate sa o skutočné hranice pozemku, ktorý sa chystáte kúpiť? Ak nie, robíte chybu.

Zaujímate sa o skutočné hranice pozemku, ktorý sa chystáte kúpiť? Ak nie, robíte chybu.

30.04.2020

Obrázok

Kúpa stavebného pozemku nepatrí akurát k zanedbateľným životným investíciám. Práve naopak. Pozemok dokáže z rodinného rozpočtu ukrojiť poriadny balík peňazí. Aby vás teda z nepremyslenej kúpy nebolela hlava, zistite si o pozemku všetko dôležité.

Základné informácie musia byť samozrejmosťou

Lokalita, technický stav pozemku, jeho rozmery a vybavenie inžinierskymi sieťami i ďalšie kritériá ako je napríklad orientácia pozemku na svetové strany, či vybudovaná prístupová cesta, doprava k stavebnému pozemku alebo občianska vybavenosť v okolí sú iba ukážkou faktorov, ktoré treba pred samotnou kúpou pozemku zobrať do úvahy.

Okrem posúdenia spomínaných faktorov však netreba zabúdať ani na overenie právneho stavu kupovanej nehnuteľnosti. Pri obhliadke pozemku sa preto neostýchajte majiteľa pozemku požiadať o predloženie dvoch základných dokumentov, ktorými sú list vlastníctva a kópia katastrálnej mapy. Jednoducho sa tak presvedčíte, či je majiteľ oprávnený s týmto pozemkom vôbec nakladať, alebo inak povedané, či je majiteľ výlučným vlastníkom, alebo je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov alebo dokonca ďalších spoluvlastníkov. Zároveň sa presvedčíte či na pozemku neviaznu bremená alebo ťarchy v podobe záložného práva banky, ktoré môžu za istých okolností obmedzovať užívanie pozemku. 

Kópia katastrálnej mapy vám zasa preukáže výborné služby pri spoznaní reálnej výmery pozemku a aj jeho skutočných hraníc. Plot alebo iná pomyselná hranica pozemku, ktorú vám môže majiteľ pri obhliadke prezentovať totiž absolútne nemusí korešpondovať s hranicami zaznamenanými v katastre nehnuteľností. Zo strany majiteľa pozemku prirodzene nemusí ísť o zámer. Najmä pri pozemkoch ohraničených priekopami, medzami alebo plotmi starými niekoľko desaťročí, mohlo dôjsť k menším či väčším posunom. Nech je to už však akokoľvek, overením si presných hraníc pozemku pred podpisom kúpno-predajnej zmluvy predídete mnohým nedorozumeniam a zbytočným susedským sporom.

Tip: Na tieto veci si musíte dať pred kúpou pozemku pozor

Dobrý sused lepší ako rodina...   

Žiadne susedské spory, hádky, nijaké zazeranie alebo strach z ľudí bývajúcich vedľa vás. So susedmi si môžete byť nápomocní pri prácach v záhrade i pri vzájomnom postrážení detí, deliť sa môžete o prebytky z úrody, na Vianoce spolu koledovať, na Veľkú noc šibať. Dobré susedské vzťahy sú naozaj na nezaplatenie. Ako sme to už naznačili, bolo by úplne zbytočné narušiť pokojné susedské spolunažívanie kvôli zle ohraničenému pozemku. 


S presnými údajmi z katastra nehnuteľností susedské spolužitie nenarušíte pri kúpe pozemku a ani neskôr v budúcnosti. Vďaka presným hraniciam nezasiahnete do susedovho pozemku vašim oplotením a zároveň správnym osadením stavby rodinného domu dodržíte predpísané odstupy od hraníc pozemkov. Ak si nie ste celkom istí kópiou katastrálnej mapy, pokojne kontaktujte priamo kataster nehnuteľností alebo využite služby geodeta. 

Geodet zameria kupovaný pozemok a porovná ho so stavom uvedeným v katastrálnej mape. Ak sa hranice pozemku rozchádzajú s tými zakreslenými v katastri nehnuteľností, vytýči nové hranice. Samozrejme nie podľa toho, ako si to niekto želá, ale podľa príslušných mapových podkladov, zákona a vyhlášok.

Tip: Mobilné aplikácie s projektmi rodinných domov? V prípade domov s visačkou EUROLINE realita!

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
28
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1200
Ponúkaných domov
34000
Realizovaných projektov