Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Prvá návšteva stavebného úradu

Prvá návšteva stavebného úradu

Prvá návšteva stavebného úradu

              Prvá návšteva stavebného úradu

'Aj úradníci sú len ľudia, len treba vedieť ako na nich'

1. STAVEBNÝ POZEMOK

Prvá návšteva stavebného úradu by mala byť ešte pred kúpou stavebného pozemku, ktorého funkciu od roku 2003 vykonávajú miestne a obecné úrady. Tam sa zoznámite s územným plánom a jeho regulatívmi, ktorý vám prezradí, či na vami kupovanom pozemku bude možná výstavba rodinného domu a za akých podmienok. Nezabúdajte na fakt, že nie každý pozemok je automaticky stavebným pozemkom. Pokiaľ údaje dôkladne sami nepreveríte, môže sa vám stať, že sa stanete majiteľmi suverénne najdrahšej záhrady v širokom okolí. Čo sú to regulatívy obce? Sú to obmedzenia pre výstavbu. Môže to byť uličná čiara, kde domy musia byť na rovnakej úrovni, napr. 3 m od hranice pozemku, alebo to môžu byť obmedzenia u moderných stavieb s plochou alebo šikmou strechou, prípadne môže ísť o ich farebnosť. Najdôležitejšie v regulatíve však je, že vám určia percentuálne zastavanie pozemku, ktoré určí maximálnu možnú zastavanú plochu budúceho rodinného domu.

TIP:        V prípade, že sa stretnete s neochotou úradníkov odpovedať na vaše otázky, písomne si vyžiadajte Žiadosf o územnoplánovaciu informáciu, či je možné vami požadovaný rodinný dom postavif na vami kupovanom pozemku. Na túto žiadosť je úrad povinný zo zákona odpovedať a rovnako mu vyplýva povinnosť vystavenia príslušného dokumentu.


2. ÚZEMNÝ PLÁN

Na stavebnom úrade sa oboznámte s územným plánom obce, z ktorého sa dozviete podrobnosti o plánovanej budúcej výstavbe v blízkosti vášho pozemku. Pozor si dajte na pozemky na okraji urbanistických zón, aby sa vám nestalo, že bude v susedstve nejaký silný investor a neurobí zmenu územného plánu zóny. Potom by sa mohlo stať, že vám v blízkosti domu vyrastie nejaká prevádzka, alebo ešte niečo horšie.

TIP:        V prípade, že máte akékoľvek pochybnosti o možnosti výstavby rodinného domu podla vašich predstáv na kupovanom pozemku, alebo uvidíte niektoré inžinierske siete ako  problematické, odporúčame na kúpu pozemku uzatvoriť najprv zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej bude stanovené, že pozemok sa kúpi až po vydaní  územného rozhodnutia. Na  vydanie územného rozhodnutia nie je nutné, aby bol žiadateľ majiteľom pozemku, stačí iba súhlas majiteľa. Vydanie kladného územného rozhodnutia s umiestnením stavby bude  podkladom pre uzavretie kúpnopredajnej zmluvy. Nadobudnutie právoplatnosti tohto  územného rozhodnutia vám s určitosťou zabezpečí výstavbu vami vysnívaného rodinného  domu.


Benefity pre vás:

 • zodpovednosť
 • úspora času

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov