Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Štát prispeje aj na novostavby

Štát prispeje aj na novostavby

Pravdou však je, že doteraz mohli peniaze od štátu získať iba majitelia rodinných domov starších ako 10 rokov. Po novom vám však štát prispeje maximálnou čiastkou 8 800 € už aj na novostavbu.

Príspevok pre 5 000 majiteľov rodinných domov

Zmeny v prideľovaní štátnych dotácií vyvolala novela zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorá vzišla z dielne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Celkovo bolo na dotácie vyčlenených 40 miliónov eur, čo v praxi znamená, že o dotáciu sa môže uchádzať až 5 000 vlastníkov rodinných domov. 

Poskytnutie príspevku je samozrejme viazané na splnenie niekoľkých podmienok. Začať môžeme pri celkovej podlahovej ploche rodinného domu, ktorá nesmie presiahnuť výmeru 200 m2. Stavba sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky, ale čo je z pohľadu pridelenia príspevku najrozhodujúcejšie, nový rodinný dom musí mať v energetickom certifikáte uvedenú takmer nulovú potrebu energie.

Energetický certifikát je jedným z dokumentov, ktoré predkladáte zamestnancom stavebného úradu pri kolaudácii. O príspevok budú môcť teda majitelia nových rodinných domov, v súlade s novelou zákona, požiadať až po úspešnej kolaudácii. Naprázdno nevyjdú ani majitelia domov, ktorým boli kolaudačné rozhodnutia vydané po 31. decembri 2014.

Prečítajte si tiež: Vláda vám prispeje na dom A0 až 8 000 €.

Dva rovnaké domy, rozdielny výsledok 

Je zrejmé, že v rámci splnenia podmienok pre poskytnutie dotácie bude najnáročnejšie vyhovieť požiadavke na zaradenie rodinného domu do energetickej triedy globálneho ukazovateľa A0. Aby sme sa však správne pochopili - problémom nebude projekt rodinného domu s týmto štandardom. Aj v našej ponuke nájdete bez zdĺhavého hľadania desiatky projektov rodinných domov zaradených do energetickej triedy globálneho ukazovateľa A0, pričom naďalej pracujeme na nových projektoch.

Narážame skôr na fakt, že 2 navlas rovnaké domy zateplené rovnakou technológiou a rovnakými materiálmi môžu mať pri rôznej orientácii na svetové strany úplne rozdielne požiadavky na energie. Projekt rodinného domu s „visačkou“ A0 automaticky neznamená, že pred kolaudáciou mu bude pridelený energetický certifikát s rovnakým označením. Aj keď projekt rodinného domu so štandardom A0 má všetky predpoklady pre rovnaké vyhodnotenie, dopadnúť to môže úplne inak.

Nemýľte si projektové energetické hodnotenie s energetickým certifikátom

Energetická hospodárnosť budov je častou skloňovanou témou. No samozrejme neostáva iba pri teoretizovaní. Práve naopak. Plnenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov kontrolujú stavebné úrady hneď dvakrát. Prvý raz v rámci konania o vydaní stavebného povolenia, kedy predkladáte projektové energetické hodnotenie a druhýkrát pri kolaudácii. Vtedy okrem iných dokladov zaujíma kolaudačnú komisiu energetický certifikát. Rozdiely medzi týmito dvomi dokladmi sú podstatné.

Projektové energetické hodnotenie uvádza energetické nároky domu vypočítané podľa projektovej dokumentácie, teda podľa materiálov navrhnutých v projekte. Pri svojpomocnej výstavbe, ale aj pri výstavbe rodinného domu na kľúč sa však stáva, že stavebný materiál navrhnutý v projekte je nahradený inou alternatívou. Projektové energetické hodnotenie je za týchto okolností bezpredmetné a k slovu sa musí dostať energetický certifikát. 

Energetický certifikát vyhodnotí reálny stav

Energetický certifikát na rozdiel od projektového energetického hodnotenia zohľadňuje všetky zmeny počas výstavby a nanovo vyhodnocuje energetickú bilanciu rodinného domu podľa reálne použitých stavebných materiálov i technológií a podľa zásahov do pôvodného projektu ( napr. zmenšenie okien, zväčšenie , presunutie na inú svetovú stranu, atď.). Rodinný dom sa jednoducho vyhodnotí v takom stave, v akom sa skutočne nachádza v čase vykonávania certifikácie. To znamená, že ak idete kolaudovať rodinný dom, ktorý nie je zateplený, bude hodnotený ako nezateplený. Nič na tom nezmení fakt, že v blízkej budúcnosti plánujete urobiť kvalitné zateplenie obvodového plášťa alebo strechy.


Pre úplnosť informácií ešte dodáme, že pri výpočte energetickej bilancie rodinného domu sa hodnotia len energie potrebné na vykurovanie a ohrev teplej vody. Dôležité je však povedať aj to, že pri energetickej certifikácii budovy sa počíta nielen s tepelnými stratami, ale aj so ziskami zo slnka. Pre zisk najvyššieho hodnotenia je teda optimálna orientácia rodinného domu na svetové strany rozhodujúca. Záležať si však treba dať aj na ďalších faktoroch, ktoré výraznou mierou dokážu ovplyvniť spotrebu energií v dome.

TIP: Zrkadlový obraz projektu môže vyriešiť mnohé starosti týkajúce sa zlej orientácie stavby alebo pozemku na svetové strany.  

O spotrebe energií rozhodnete vy

Význam správnej orientácie rodinného domu na svetové strany sme už niekoľkokrát zdôraznili. Nepriamo sme naznačili tiež súvislosť medzi kvalitnými stavebnými materiálmi a pozitívnym hodnotením energetickej bilancie domu. Niet preto najmenších pochybností, že rodinné domy so štandardom A0 sa bez kvalitných materiálov jednoducho nezaobídu. 

Čo sme však doteraz ešte nespomenuli, je vhodný projekt rodinného domu, ktorý eliminuje tepelné mosty. Taktiež hrá rolu aj tvar stavby. Tvar nehnuteľnosti dokáže ovplyvniť spotrebu energií oveľa viac, než si možno myslíte. Z pohľadu spotreby energií, teda urobíte správny krok, keď si vyberiete projekt rodinného domu bez výklenkov a zalomení. Bez povšimnutia nemôže ostať ani precízna realizácia stavebných prác a dodržiavanie predpísaných technologických postupov.

Pri znižovaní energetickej náročnosti rodinného domu by vašej pozornosti nemali ujsť ani moderné technológie, ktoré prispievajú k úspore energií i k podstatne vyššiemu komfortu bývania. Na mysli máme technológie, ktoré pracujú s obnoviteľnou energiou: rekuperačné jednotky používané na vetranie, tepelné čerpadlá alebo hoci aj solárne panely, určené na prípravu teplej vody.

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov