Rodinné domy - projekty domov, bungalovy

Rodinné domy - projekty domov, bungalovy

Užívanie domu a servis

Užívanie domu a servis

"A teraz si konečne môžete povedať - môj dom, môj hrad!"

Po kolaudácii je dom konečne obývateľný. No aj tak vás ešte čakajú dve úlohy, na ktoré nemôžete zabudnúť. Obci musíte spolu s kópiou rozhodnutia o kolaudácii zaslať žiadosť o vydanie súpisného čísla a žiadosť o vydanie, poprípade zakúpenie smetnej nádoby. Až po splnení tejto drobnosti si môžete konečne bezstarostne užívať svoj nový rodinný dom.

Majiteľ rodinného domu musí každoročne vykonať povinnú revíziu plynového kotla a povinnú revíziu komína.

TIP:    Dajte si tieto dve revízie do kalendára, alebo to spojte s nejakou každoročnou pravidelnou udalosťou v rodine, aby ste na to nezabudli a urobte to v lete, keď má revízny technik kotlov a kominár najviac času. A pokiar máte dom poistený a máte v dome alarm, spojte obe revízie s revíziou alarmu.

Benefity pre vás:

  • servis
  • komplexnosť projektu 

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
23
Rokov na trhu
28
Ocenených projektov
1092
Ponúkaných domov
32000
Realizovaných projektov