Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Zákaznícka zóna

Zákaznícka zóna

Chcete podať žiadosť o stavebné povolenie, ale neviete ako a ani čo všetko treba k žiadosti priložiť? Pripravili sme pre Vás tlačivá, ktoré môžete vyplniť a zaslať aj s prílohami na stavebný úrad. 

Zoznam tlačív:

VZOR NÁVRHU NA ZAČATIE ÚZEMNÉHO KONANIA O UMIESTNENÍ STAVBY (VYUŽITÍ ÚZEMIA) 
VZOR OHLÁSENIA DROBNEJ STAVBY STAVEBNÉMU ÚRADU podľa § 57 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky č.453/2000 Z.z.
VZOR ŽIADOSTI O STAVEBNÉ POVOLENIE podľa § 58 ods. 1 stavebného zákona A § 8 A 9 vyhlášky č.453/2000 Z.Z.
VZOR OHLÁSENIA STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC podľa § 57 zákona č.50/1976 zb. v znení neskorších predpisov a § 6 vyhlášky č.453/2000 z.z.
VZOR NÁVRHU NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA v zmysle § 79 a 80 zák. č.50/1976 Zb. ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnkov

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov