Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Zákaznícka zóna

Zákaznícka zóna

Legislatíva je veľmi dôležitou súčasťou stavebného procesu. Pokiaľ sa púšťate do výstavby rodinného domu, doporučujeme Vám preštudovať tieto základné právne normy určite nie jednoduchého procesu. Pokiaľ ste ani tu nenašli odpoveď na daný právny problém, doporučujeme Vám navštíviť našu "Právnu poradňu." 

Aktuálne predpisy

Aktuálny zoznam vybratých predpisov Stavebného a podnikateľského práva

Stavebný zákon

Zákon 479/2005 Z.z.
Zákon 536/2004 Z.z.
Zákon 608/2003 Z.z.
Zákon 612/2004 Z.z.

O autorizovaných a stavebných inžinieroch

Zákon 138/1992 Z.z.
Zákon 298/2008 Z.z.

O energetickej hospodárnosti budov

Zákon 555/2005 Z.z.
Vyhláška 625 MVSR
Zákon 476/2008 Z.z.

Katastrálny zákon

Katastrálny zákon

Bezpečnosť pri práci

Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci

Usmernenie MVRR

Usmernenie MVRR
Veterné elektrárne

Zoznam príloh

Zoznam príloh

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
28
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1200
Ponúkaných domov
34000
Realizovaných projektov