Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

OBJEDNÁVKA ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU EC

OBJEDNÁVKA ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU EC

Online objednávka pre Energetický certifikát domu potrebný ku kolaudácii Vášho rodinného domu.

Od 1. 1. 2008 vstúpila u nás do platnosti povinnosť energetickej certifikácie budov podľa zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budovv znení neskorších predpisov, ktorými sa sleduje zlepšenie energetickej bilancie budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovácha znížiť emisie oxidu uhličitého. Energetický certifikát zdarma. Pre klientov, ktorí si zakúpili projekt po 1.1.2015, a neurobili v ňom žiadnu zmenu, ponúkame energetický certifikát zdarma. Energetický certifikát je normalizovaným hodnotením stavby. To znamená, že energetická bilancia domu sa vypočíta na základereálne použitých materiálov pri realizácii stavby a skutočného technického vybavenia. Rovnako sa energetický certifikát počíta pre konkrétne prostredie - vnútorné a vonkajšie, v ktorom je stavba postavená. Energetický certifikát je potrebný ku kolaudácii. Je jedným z dokumentov, ktoré musíte predložiť ku kolaudačnému konaniu. Energetický certifikát vyhodnotí dom v tom stave, v akom sa práve nachádza. To znamená, že ak je napríklad dom nezateplený a aj keď plánujete dom zatepliť,certifikát zohľadní skutočný stav domu k dátumu certifikácie. Energetický certifikát má platnosť 10 rokov a vlastník je povinný ho uchovávať po celý čas platnosti. Pri predaji domu je povinný odovzdať ho novému majiteľovi. Rovnako pri prenajme dať kópiu nájomníkovi.

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov