Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Klientský servis - prihlásenie

Klientský servis - prihlásenie

`

Zákaznícka podpora obsahuje digitálnu podporu vo formátoch xls, pdf, dwg ako výkaz výmer, výkazy všetkých materiálov a výrobkov použitých vo vašom dome. Taktiež obsahuje výkres pôdorysu domu s vyústením inžinierskych sieti potrebný na správne osadenie domu na pozemok, formulár na doobjednanie paré projektu, formulár zmeny projektu počas výstavby, databázy dodávateľov stavebných materiálov a firiem zaoberajúcich sa výstavbou, databázy stavebných úradov, informácie o poistení stavby a najdôležitejšie zákony, vyhlášky a vzory zmlúv, s ktorými sa môžete stretnúť pri výstavbe. Ďalej sa tu nachádza zoznam platných stavebných noriem, tlačivá a žiadosti o územné a stavebné povolenie, ako aj právna poradňa.

`Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov