Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

OBJEDNÁVKA ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU EC

OBJEDNÁVKA ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU EC

Online objednávka pre Energetický certifikát domu potrebný ku kolaudácii Vášho rodinného domu.

Od 1. 1. 2008 vstúpila u nás do platnosti povinnosť energetickej certifikácie budov podľa zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budovv znení neskorších predpisov, ktorými sa sleduje zlepšenie energetickej bilancie budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovácha znížiť emisie oxidu uhličitého. Energetický certifikát zdarma. Pre klientov, ktorí si zakúpili projekt po 1.1.2015, a neurobili v ňom žiadnu zmenu, ponúkame energetický certifikát zdarma. Energetický certifikát je normalizovaným hodnotením stavby. To znamená, že energetická bilancia domu sa vypočíta na základereálne použitých materiálov pri realizácii stavby a skutočného technického vybavenia. Rovnako sa energetický certifikát počíta pre konkrétne prostredie - vnútorné a vonkajšie, v ktorom je stavba postavená. Energetický certifikát je potrebný ku kolaudácii. Je jedným z dokumentov, ktoré musíte predložiť ku kolaudačnému konaniu. Energetický certifikát vyhodnotí dom v tom stave, v akom sa práve nachádza. To znamená, že ak je napríklad dom nezateplený a aj keď plánujete dom zatepliť,certifikát zohľadní skutočný stav domu k dátumu certifikácie. Energetický certifikát má platnosť 10 rokov a vlastník je povinný ho uchovávať po celý čas platnosti. Pri predaji domu je povinný odovzdať ho novému majiteľovi. Rovnako pri prenajme dať kópiu nájomníkovi.

Ako si objednať energetický certifikát

Materiál potrebný k spracovaniu energetického certifikátu

 • podpísaná zmluva
 • vyplnený dokument v Exceli
 • Situácia osadenia
 • fotky domu zo všetkých strán

Všetky dokumenty si môžete stiahnuť na nasej stránke www.Eurolineslovakia.sk, alebo vyžiadať si ich mailom na ec@eurolineslovakia.sk.

Pre získanie energetického certifikátu EC prosím zodpovedzte nasledujúce otázky.

Máte dom od euroline?

 • Oslovte najbližšieho obchodného zástupcu
 • Podpísanú Zmluvu o dielo
 • Zaplaťte zálohu 200 €
 • Poskytnite projekt a situáciu osadenia domu
 • Poskytnite foto domu
 • Doplnenie informácií ohľadne skutočného vyhotovenia stavby

Cena certifikátu 350 € a cena za výjazd

Objednať

Urobili ste zmenu oproti pôvodnému projektu?

za zmenu sa považuje aj zámenu materiálov

Postup

Stiahnite si Zmluvu o dielo

Stiahnite si prílohu č.1 k zmluve o dielo

Viete vyplniť prílohu č.1 ku zmluve o Dielo?

Pošlite do sídla spoločnosťi:

 • Podpísanú Zmluvu o dielo
 • Zaplaťte zálohu 100 €
 • Situáciu osadenia domu
 • Fotky domu
 • Vyplnenú prílohu č.1

Cena certifikátu 155 €

Objednať

Cena certifikátu 155 € a cena za výjazd

Postup

Stiahnite si Zmluvu o dielo

Stiahnite si prílohu č.1 k zmluve o dielo

Viete vyplniť prílohu č.1 ku zmluve o Dielo?

Pošlite do sídla spoločnosťi:

 • Podpísanú Zmluvu o dielo
 • Situáciu osadenia domu
 • Fotky domu
 • Vyplnenú prílohu č.1

Cena certifikátu 0 €

Objednať

Cena certifikátu 0 € a cena za výjazd

Prihlásiť sa

Alebo vyplňte formulár nižšie

Informácie o investorovi

Kontaktné informácie

Poznámka pre euroline

Nahrajte súbor

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov