Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Individuálne projekty domov

Individuálne projekty domov

Individuálny projekt rodinného domu podľa vašich predstáv

              Individuálny projekt rodinného domu podľa vašich predstáv

Máte jasnú predstavu o svojom rodinnom dome a v katalógu ste nenašli nič podobné? V takom prípade Vám môžeme vypracovať individuálny projekt rodinného domu podľa Vašich požiadaviek.

Vypracovanie individuálneho projektu má 2 štádia, a to vypracovanie projektovej štúdie a vypracovanie projektu stavby. Celý tento proces trvá 3 – 6 mesiacov a závisí od spolupráce s investorom ako aj od momentálnych projekčných kapacít v našej spoločnosti. 

Je potrebné poznamenať, že cena individuálneho projektu závisí od rozpočtových nákladov a môže byť niekoľkokrát vyššia ako cena typového katalógového projektu domu. Pokiaľ máte záujem o Individuálny projekt/projekt so zmenou- vyplňte prosím tento nezáväzný formulár na tomto linku a my Vám vypracujeme nezáväznú ponuku.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY 

Doplnkovými službami ponúkame doplňujúce riešenie individuálnych požiadaviek na projektovú dokumentáciu či zo strany investora alebo stavebného úradu. Služby ktoré ponúkame:

GEOMETRICKÉ ZAMERANIE POZEMKU (POLOHOPIS, VÝŠKOPIS A GEOMETRICKÉ PLÁNY)

Geometrický plán a vytyčovanie hraníc stavebných pozemkov .

Geometrický plán je podkladom na vklad a záznam do katastra nehnuteľností. Dodáva sa v troch vyhotoveniach, autorizačne a úradne overených.

Príklady geometrických plánov:

 • oddelenie pozemkov (výstavba)
 • obnovenie hranice pôvodnej parcely (podklad pre reštitučné účely, vysporiadanie vlastníckych práv, dedičstva)
 • rozdelenie nehnuteľnosti
 • zameranie novostavby pre vydanie kolaudačného rozhodnutia 
 • úpravu hranice medzi pozemkami
 • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • zameranie rozostavanej stavby (získanie úveru)
 • zameranie stavby na cudzích pozemkoch
 • oddelenie druhov pozemkov
 • vecné bremeno (právo prechodu, prejazdu ,uloženia inžinierskych sietí)
 • vyňatie z poľnohospodárskeho a lesného fondu
 • zlúčenie parciel

Vytyčovanie hranice stavebného pozemku je geodetický výkon pre vyznačenie nových alebo pôvodných hraníc v prírode. Vytyčované hranice sa stabilizujú hraničnými kameňmi, plastovými značkami, oceľovými rúrkami, kolíkmi, oceľovými klincami a pod. Pri pochôdzke v teréne dodá firma k vytýčeniu vytyčovací výkres (náčrt) a vytyčovací protokol.

Ohľadne otázok k doplnkovým službám a cenovej ponuke nás môžete kontaktovať na adrese projekt@eurolineslovakia.sk 

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov