Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Energetický certifikát

Energetický certifikát

Energetický certifikát zdarma

              Energetický certifikát zdarma

Od 1. 1. 2008 vstúpila u nás do platnosti povinnosť energetickej certifikácie budov podľa zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov, ktorými sa sleduje zlepšenie energetickej bilancie budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého.

Energetický certifikát zdarma. Pre klientov, ktorí si zakúpili projekt po 1.1.2015 a nevykonali pri výstavbe žiadne zmeny oproti pôvodnému projektu, ponúkame energetický certifikát zdarma. 

Energetický certifikát je normalizovaným hodnotením stavby. To znamená, že energetická bilancia domu sa vypočíta na základe reálne použitých materiálov pri realizácii stavby a skutočného technického vybavenia. Rovnako sa energetický certifikát počíta pre konkrétne prostredie - vnútorné a vonkajšie, v ktorom je stavba postavená.

Energetický certifikát je potrebný ku kolaudácii. Je jedným z dokumentov, ktoré musíte predložiť ku kolaudačnému konaniu.

Energetický certifikát vyhodnotí dom v tom stave, v akom sa práve nachádza. To znamená, že ak je napríklad dom nezateplený a aj keď plánujete dom zatepliť, certifikát zohľadní skutočný stav domu k dátumu certifikácie.

Energetický certifikát má platnosť 10 rokov a vlastník je povinný ho uchovávať po celý čas platnosti. Pri predaji domu je povinný odovzdať ho novému majiteľovi. Rovnako pri prenajme dať kópiu nájomníkovi.

Ako si objednať energetický certifikát

 • mailom
 • cez internet
 • telefonicky

Materiál potrebný k spracovaniu energetického certifikátu:

 • podpísaná zmluva 
 • podpísané Čestné prehlásenie 
 • vyplnený dokument v Exceli 
 • fotky domu zo všetkých strán

Všetky dokumenty si môžete stiahnuť na nasej stránke www.eurolineslovakia.sk, alebo vyžiadať si ich mailom na info@eurolineslovakia.sk

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov