Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Rozpočet a Výkaz výmer

Rozpočet a Výkaz výmer

Rekapitulácia rozpočtu a výkaz výmer zdarma

              Rekapitulácia rozpočtu a výkaz výmer zdarma

Pri výberovom konaní na výstavbu rodinného domu stavebnou firmou je nutné vychádzať z kompletnej projektovej dokumentácie, individuálnych požiadaviek investora, konkrétneho miesta výstavby a skutočného osadenia stavby do terénu. Výkaz výmer je spracovaný na časť architektúry a statiky. 

Podrobné výkazy jednotlivých profesií sú v projekte za technickými správami jednotlivých profesií. Položkový rozpočet je podrobný v časti „Architektúra“ a „Statika“. Jednotlivé profesie sú ocenené aproximatívne. Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Položkový rozpočet

V prípade, že stavbu nebudete financovať výhradne z vlastných prostriedkov a použijete úver zo ŠFRB, alebo hypotéku z banky, budete potrebovať položkový rozpočet vypracovaný kvalifikovanou osobou. Na objednávku pripravíme našim zákazníkom v čase objednania položkový rozpočet za poplatok 200€ s DPH.

Výkaz výmer

V prípade, že plánujete výstavbu rodinného domu uskutočniť dodávateľsky, alebo čiastočne dodávateľsky, doporučujeme Vám objednať výkaz výmer, ktorý presne odpovedá skladbe položkového rozpočtu a slúži na rýchle výberové konanie, kde má viacero stavebných firiem rovnaké podklady na vypracovanie orientačnej *) ponuky, čo zabezpečuje ich rýchle porovnanie. Pri objednávke PROJEKTU dostanete výkaz výmer ZDARMA.

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov