Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Najčastejšie kladené otázky - FAQ

Najčastejšie kladené otázky - FAQ

Najčastejšie kladené otázky

              Najčastejšie kladené otázky

Aká je cena za projekt? Je to finálna cena?

Cena uvedená v katalógu, alebo na našej web stránke je cena projektovej dokumentácie Rodinného domu (RD). V cene projektu RD je 3x Projekt na stavebné povolenie (PSP), 3x Realizačný projekt (RP) a digitálna podpora pre klientov na našej web stránke. 

V rámci rozšíreného projektu RD ponúkame, za príplatok, klientom na doobjednanie doplnky:

Projekt s pristavanou garážou / dvojgarážou, projekt inteligentnej elektroinštalácie, projekt odolného domu. 

V cene projektu nie je zahrnutý projekt Osadenia RD na pozemok, tu sa cena stanovuje individuálne.

Všetky ceny sú s DPH.

Čo je cena od?

Použitím alternatívnych materiálov a technológii oproti projektovému riešeniu môže byť stavba domu až o 20% lacnejšia od podložkového rozpočtu štandardne dodávaného k projektu rodinného domu. Ponuková „CENA OD“ vychádza z reálneho predpokladu použitia cenovo dostupnejších materiálov, výrobkov a technológii v požadovanej kvalite podľa platných technických noriem. Euroline poskytne na zmenu materiálov bezplatný Autorský súhlas. Túto cenu „CENA OD“ treba brať ako základnú cenu, za čo sa ten ktorý rodinný dom dá zrealizovať na kľúč.

Čo obsahuje katalógový projekt?

Katalógový projekt RD obsahuje 3x Projekt na stavebné povolenie (PSP), 3x Realizačný projekt (RP) a digitálna podpora pre klientov na našej web stránke. 

Projekt PSP obsahuje projekty:

Architektonicko-stavebné riešenie * Statika * Zdravotechnika * Kúrenie * Elektroinštalácie * Vzduchotechnika (ak je riešená) * Tepelno-technické posúdenie * Požiarna ochrana

Projekt RP obsahuje projekty:

Architektonicko-stavebné riešenie * Statika * Zdravotechnika * Kúrenie * Elektroinštalácie * Vzduchotechnika (ak je riešená) * Rozpočet * Výkazy výmer

Digitálnu podporu vie využiť klient po prihlásení sa do klientskej zóny na našej stránke. Digitálna podpora obsahuje výkazy výmer a výrobkov, podklad pre projekt Osadenia RD na pozemok a informácie z legislatívy. Neobsahuje digitálnu výkresovú dokumentáciu a technické správy.

Katalógový projekt neobsahuje projekt Osadenia RD na pozemok.

Čo je Bungalov S?

BUNGALOV S je nová trieda úsporných rodinných domov s nízkymi nákladmi na výstavbu aj bývanie. BUNGALOV S sú domy so štvrtinovou spotrebou energií, takmer nulovými splodinami CO2, vykurované tepelnými čerpadlami, vybavené zabezpečovacími systémami, či inteligentnými systémami ovládania cez internet, ku ktorému má nová generácia našich zákazníkov blízko.

Čo je aktívny dom?

Aktívne rodinné domy viac energie vyrobia ako spotrebujú. Sú to domy novej generácie, ktoré šetria energiu, životné prostredie a pritom poskytujú príjemnú a zdravú vnútornú klímu. Aktívne rodinné domy sú rodinné domy v štandarde roku 2020.

Čo je inteligentný dom?

Inteligentný dom má namiesto klasickej elektroinštalácie tzv. inteligentnú, ktorá dokáže ovládať čo­koľvek v objekte, čo je pripojené na elek­trický prúd. 

V inteligentnom dome Domintell je možné ovládať jedným systémom osvetlenie, vykurovanie či chladenie, tieniacu techniku, brány, okná či zavlažovanie. Zároveň dokáže zastrešiť rôzne technológie a externé systémy tak aby ich prevádzka bola efektívna a navzájom spolupracovali. 

Zvyšuje pohodlie bývajúcich, odbremeňuje ich od mnohých činností, „stráži dom“ a umožňuje ovládať dom aj na diaľku. Prevádzka domu sa tak stáva efektívnejšia, úspornejšia, zdravšia a bezpečnejšia. 

Poznámka: Projekt inteligentného domu – inteligentnej elektroinštalácie - je možné realizovať v kombinácii s ľubovoľnými ďalšími typmi domov Euroline ako sú ultranízkoenergetické (A1) či domy s takmer nulovou potrebou energie (A0), bungalovy a pod.

Čo je odolný dom?

Odolný dom je upravený katalógový projekt rodinného domu so silnejšími nosnými konštrukciami odolnými voči extrémom prírody (sneh, vietor, zemetrasenie, oheň).

Čo budem ešte potrebovať na stavebné povolenie okrem Vášho projektu?

Katalógový projekt Euroline obsahuje 3 paré určené na stavebné povolenie a 3 realizačné paré určené na výstavbu. Projekt obsahuje stavebnú časť, statiku, elektroinštaláciu, zdravotechniku, vykurovanie, (domy od roku 2016 aj projekt rekuperácie), rozpočet s výkazom výmer, teplotechnický a statický posudok, energetické hodnotenie, požiarnu ochranu, fotokópie projekčných oprávnení zodpovedných projektantov.

Okrem projektu domu budete potrebovať ešte osadenie (situácia s napojením na inžinierske siete). Keďže každý pozemok je iný, osadenie je potrebné vždy robiť individuálne. Osadenie by mal robiť projektant z blízkosti miesta výstavby kvôli znalostiam miestnych podmienok a požiadaviek úradov. Pre Bratislavu a najbližšie okolie vieme zabezpečiť osadenie my alebo naši partneri, pre ostatné regióny máme obchodné zastúpenia v rámci celého Slovenska. Ceny sa určujú individuálne, podľa náročnosti, polohy, počtu a druhu prípojok a podľa prípadných ďalších požiadaviek úradov. 

Ďalej budete potrebovať list vlastníctva k pozemku, žiadosť o stavebné povolenie, vyjadrenia úradov apod. – stavebný úrad zvyčajne poskytne zoznam požadovaných dokumentov.

Z akých materiálov je navrhnutý Váš dom?

Rodinné domy Euroline sú murované z keramických tvárnic Porotherm, zateplené minerálnou vlnou, alebo polystyrénom. Konečnú povrchovú úpravu fasády tvorí tenkovrstvová silikátová omietka, poprípade jej kombinácia s kamenným alebo dreveným obkladom podľa konkrétneho projektu. Stropy rodinného domu sú riešené ako monolitické železobetónové, so stropným systémom Porotherm, alebo v prípade bez stropu riešené zaveseným sadrokartónovým podhľadom. Strešná krytina je v závislosti od zvoleného domu pálená škridla Tondach, Bramac, fólie pri plochých strechách, alebo falcovaná plechová krytina.  Komínové telesá v dome sú uvažované od firmy Schiedel. Zdroj tepla je navrhovaný v dvoch alternatívach: tepelné čerpadlo vzduch-voda alebo plynový kotol, vykurovanie je riešené ako teplovodné podlahové.


OBVODOVÉ STENY :

tehlový systém Porotherm hr. 380mm

drevená konštrukcia (3 domy triedy Relax)


STROPY :

stropný systém Porotherm

monolitický železobetónový strop

bez stropu (sadrokartónový podhľad)


STREŠNÁ KRYTINA :

Bramac, Tondach – šikmé strechy od 15°

Ruukki (plechová krytina) – šikmé strechy od 8 do 15°

strešné fólie – ploché strechy


STREŠNÉ OKNÁ :

Velux


ZATEPLENIE  :

každý dom je možné zatepliť

kontaktný zateplovací systém Nobasil (minerálna vlna) hr. 60-100mm

kontaktný zateplovací systém Baumit (polystyrén) hr. 50mm

termoomietka hr. 40mm


KOMÍNY :

Schiedel


VYKUROVANIE :

teplovodné podlahové vykurovanie


ZDROJ TEPLA :

plynový kotol alt. elektrokotol

plynový kotol alt. tepelné čerpadlo vzduch-voda

Za koľko mi doručíte projekt, akým spôsobom, dá sa objednať u Vás?

Katalógový projekt sa dá objednať priamo na našej stránke, osobne v sídle našej spoločnosti, alebo u nášho obchodného zástupcu. Spôsob doručenia a platby si vyberiete priamo pri zadávaní objednávky, najčastejšie je to zaslanie poštou a platba na dobierku priamo pre prevzatí projektu. Je možný aj osobný odber. Termín doručenia závisí na konkrétnom projekte, štandardne expedujeme projekt do 5 pracovných dní od prijatia zálohy na náš účet. Projekty označené ako archívne ,,A,, majú dodaciu dobu 3 mesiace, novinky z pravidla 6 týždňov.

Je možné robiť v projektoch zmeny? Akým spôsobom?

V každom katalógovom projekte je možné robiť zmeny – spôsob, cena a termín závisí od konkrétnych zmien a ich náročnosti. Ak máte záujem o posúdenie vhodnosti zmien v konkrétnom projekte a prípadnú cenovú ponuku, je dobré ich čo najpresnejšie popísať, prípadne nakresliť.

Na drobné zmeny (posuny nenosných priečok, posuny, zmeny rozmerov okien apod.) dávame bezplatný autorský súhlas, na základe ktorého môže zmeny vykonať stavba v spolupráci so stavebným dozorom. V takomto prípade zmeny nezakresľujeme do projektu. Pri kolaudácii predložíte náš autorský súhlas a stavebný dozor alebo stavbyvedúci zakreslí červenou farbou zmeny vykonané počas stavby do jedného paré projektu odloženého ku kolaudácii. 

Ak sú zmeny zložitejšie (napr. zásahy do statiky domu, zmena niektorého hlavného rozmeru, zmena tvaru strechy, dostavba suterénu, garáže apod.) – urobíme Vám bezplatnú cenovú a termínovú ponuku na zmeny. Pokiaľ ju akceptujete, na základe obojstranne podpísanej zmluvy spracujeme projekt so zmenami.

Ak sú však zmeny príliš veľké (napr. zmeny obidvoch hlavných rozmerov domu, veľké dispozičné zmeny apod.), je potrebné zvážiť možnosť individuálneho projektu na mieru, keďže projekt bude potrebné navrhnúť nanovo, čomu zodpovedá aj vyššia cena a dlhší termín.

Aj na väčšie zmeny môžeme dať bezplatný autorský súhlas a zmenu projektu v tom prípade vykoná iný projektant, napr. náš obchodný zástupca. Cenu a termín je v tom prípade potrebné dohodnúť priamo s ním.

Robíte projekty na mieru - Individuálne projekty? Aký je termín a cena?

V úvode by som chcel spomenúť, že naša spoločnosť sa orientuje predovšetkým na projektovanie typových rodinných domov. Vieme ale spracovať aj individuálny projekt. Cena projektu závisí od veľkosti rodinného domu a jeho náročnosti, pohybuje sa od 3500,- €. Doba spracovania projektu na mieru je dlhšia, závisí od vyťaženosti projekcie. V prípade záujmu nás kontaktujte na projekt@eurolineslovakia.sk

Čo by stála zmena projektu v prípade predĺženia domu o 1m a rozšírenia o 0,5m?

Predĺženie a rozšírenie katalógového projektu rodinného domu nedoporučujeme, vzhľadom na to, že takáto zmena projektu si vyžaduje preriešiť statiku domu, navrhnúť nový krov a je nutné zapojenie na preriešenie projektu aj iné profesie ( zdravotechnika, ústredné kúrenie atď. ). Takouto zmenou sa značne navyšuje cena projektu niekedy až na dvojnásobok, čím sa znižuje opodstatnenie kúpy katalógového projektu.

Za menej náročnú zmenu považujeme predĺženie rodinného domu v smere hrebeňa, kde je nutné vyriešiť uloženie stropu. V každom prípade od nás získate autorské povolenie na požadované zmeny v projekte, na základe ktorého Vám ich projektant zakreslí do projektu. Autorské povolenie poskytujeme bezplatne. Cena vykonanej zmeny v projekte závisí na dohode s projektantom. Najlepší postup pri rozhodovaní vykonať zmeny v projekte je dohoda s projektantom, ktorý Vám zmeny vykoná až potom zakúpenie samotnej dokumentácie. Zmeny v projekte Vám môžu zakresliť naši partneri-projektanti.

Drobné zmeny projektu rodinného domu - to sú zmeny, ktorými nemeníte veľkosť a tvar domu a nemeníte jeho umiestnenie vzhľadom na parcelu. Posun priečky, vynechanie okna, zmena funkcie miestnosti väčšinou nie je potrebné riešiť projekčne, stačí ak ku žiadosti o kolaudáciu priložíte žiadosť o povolenie zmien počas výstavby.

Zrkadlový obraz domu.

Typové rodinné domy Euroline si môžete vybrať v dvoch vyhotoveniach a to NORMÁL – t.j. tak ako je dom vyobrazený v katalógu alebo jeho ZRKADLOVÝ OBRAZ. Výber závisí od možností osadenia rodinného domu na pozemok a od správnej orientácie na svetové strany. V prípade, že by ste potrebovali s výberom poradiť, môžete sa u nás zastaviť osobne v sídle firmy v rámci našich konzultačných hodín, alebo u našich obchodných partnerov.

Osadenie na pozemok.

Osadenie na pozemok s napojením na inžinierske siete nie je súčasťou katalógového projektu – robí sa vždy individuálne, keďže každý pozemok je iný. 

V rámci osadenia na pozemok riešime aj napojenie domu na inžinierske siete – bez ohľadu na to, či sú siete vyvedené na hranici pozemku alebo je potrebné projektovať aj prípojky. 

Osadenie by mal robiť projektant z blízkosti miesta výstavby kvôli znalostiam miestnych podmienok a požiadaviek úradov. Pre Bratislavu a najbližšie okolie vieme zabezpečiť osadenie my alebo naši partneri, pre ostatné regióny máme obchodné zastúpenia v rámci celého Slovenska. Ceny sa určujú individuálne, podľa náročnosti, polohy, počtu a druhu prípojok a podľa prípadných ďalších požiadaviek úradov. 

Najmä v prípade svahovitých pozemkov, zložitého terénu apod. je dôležité, aby osadenie riešil miestny projektant s možnosťou návštevy pozemku. Takisto je dobré, aby mal projektant možnosť kedykoľvek navštíviť miestne úrady a konzultovať prípadné nejasnosti.

Je potrebné aby ste si pred spracovaním osadenia zabezpečili potrebné podklady a dokumenty:

geodetické zameranie pozemku, príjazdovej cesty a existujúcich inžinierskych sietí – polohopis a výškopis v digitálnej forme (dwg, dxf), miestne regulatívy alebo územnoplánovaciu informáciu (dá sa získať zo stavebného úradu, príp. od developera), projekt cesty a verejných inžinierskych sietí a prípojok (ak je k dispozícii), pripojovacie podmienky od plynární a elektrární (ak ich už máte) apod.

Kto mi urobí situačný výkres s osadením domu a napojením na inžinierske siete?

Situačný výkres s osadením rodinného domu na pozemok a napojenie na inžinierske siete Vám radi vypracujeme my, alebo Vám ho vyhotoví Váš projektant s oprávnením projektovať, ak ho máte k dispozícii. Prípadne sa môžete obrátiť na našich obchodných zástupcov alebo partnerov. Po dohode Vám zapracujeme aj Vaše požadované zmeny do projektu domu.

Dostanem projekt aj v elektronickej verzii?

Projektovú dokumentáciu neposkytujeme v elektronickej podobe. Poskytujeme však digitálnu podporu, kde nájdete výkazy materiálov, podklad pre osadenie domu na pozemok a pod. v elektronickej podobe.

Čo obsahuje digitálna podpora, ako sa tam prihlásim?

DIGITÁLNU PODPORU nájdete v Zákazníckej zóne (po prihlásení) v položke - VÁŠ PROJEKT.

Každý zákazník, ktorý si objedná realizačný projekt má nárok na DIGITÁLNU PODPORU, ktorá obsahuje:

A. 

Legislatíva, zákony, vyhlášky, vzorové zmluvy, vzorové tlačivá, databáza dodávateľov materiálov a výrobkov použitých v projekte rodinného domu, databáza stavebných úradov.

B.

 1. Výkaz výmer (.xls alebo .xlsx) 
 2. výkaz tehál 
 3. Výkaz strešnej krytiny Bramac 
 4. Komín 
 5. Elektroinštalácia 
 6. Ústredné kúrenie 
 7. Zdravotechnika 
 8. Výkaz prefabrikátov 
 9. Výkaz krovu Výkaz krovu – alternatíva s garážou 
 10. Výkaz okien a dverí – alternatíva normál Výkaz okien a dverí – alternatíva zrkadlo 
 11. Výkaz zámočníckych výrobkov 
 12. Klampiarske výrobky 
 13. Pôdorys rodinného domu v mierke 1:200 (s vyvedením inžinierskych sietí z RD)


Všetky podklady slúžia na vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky na realizáciu stavby. Zákazník, ktorý si objedná iba projekt pre stavebné povolenie má nárok iba na bod A.

Ako si môžem objednať Váš projekt?

Katalógový projekt sa dá objednať priamo na našej stránke v sekcii objednávky, kde sa vypĺňa jednoduchá internetová objednávka. Taktiež osobne, v sídle našej spoločnosti, a to kedykoľvek v našich konzultačných hodinách. Alebo u nášho obchodného zástupcu podľa Vášho výberu – ich zoznam nájdete na našej stránke.

Ako si môžem objednať katalóg?

Katalóg rodinných domov EUROLINE si môžete objednať na našej stránke pomocou jednoduchého objednávkového formulára. Zasielame ho následne poštou, spôsob platby si môžete vybrať priamo v objednávke. Katalógy nepredávame na iných predajných miestach ako v sídle našej spoločnosti.

Čo zahŕňa cena výstavby na kľúč?

Cena na kľúč v sebe zahŕňa cenu materiálu potrebného na výstavbu domu a prácu. Materiály sú navrhnuté vo vyššom štandarde, presne podľa materiálov navrhnutých v projektovom riešení od EUROLINE.V  cene  sú započítané aj podlahy, vnútorné obklady a sanitárne predmety. V cene neuvažujeme s vonkajším obkladom, vonkajšími žalúziami, oplotením, prípojkami IS a pod. Cena na kľúč je cena z položkového rozpočtu, ktorý je k projektu zdarma.

Čo zahŕňa cena výstavby od?

Cena na kľúč ,,od,, v sebe zahŕňa cenu materiálu potrebného na výstavbu domu a prácu. Materiály sú navrhnuté vo funkčnom štandarde – tzn. alternatívne materiály a technológie oproti navrhovaným v projekte od EUROLINE. Cena vychádza z reálneho predpokladu použitia cenovo dostupnejších materiálov a technológií v požadovanej kvalite a podľa platných noriem. V cene sú započítané aj podlahy, vnútorné obklady, sanitárne predmety. V cene neuvažujeme s vonkajším obkladom, vonkajšími žalúziami, oplotením a pod. Rozpočet, ktorý je zdarma k projektu je spracovaný pre cenu na výstavbu na kľúč.

Pomôžete mi s výberom stavebného pozemku?

Áno, naši autorizovaní projektanti a architekti Vám bezplatne poradia pri výbere stavebného pozemku pre rodinný dom cez portál www.StavebnePozemky.sk. Pri kúpe pozemku cez www.stavebnepozemky.sk Vám poskytneme zľavu 15% na projekt rodinného domu.

Za akú cenu a aký čas mi viete postaviť dom na kľúč?

Cenu a čas postavenia domu ovplyvňuje veľa faktorov. Veľkosť domu, použité materiály, charakter pozemku a podobne. Nedá sa všeobecne určiť cena avšak vieme Vám pri záujme o výstavbu vypracovať konkrétnu cenovú ponuku pre konkrétny dom na konkrétny pozemok.

Staviate domy aj do štádia holodomu / hrubej stavby?

Áno staviame domy aj do štádia holodomu aj hrubej stavby.

Môžem zmeniť druh vykurovania?

V dnešnej dobe je k dispozícii množstvo druhov zdrojov vykurovania, vykurovacích rozvodov a ich rôznych kombinácií. Samozrejme je možné prispôsobiť vykurovanie podľa Vašich predstáv – a to formou zmeny projektu alebo v rámci výstavby priamo s dodávateľom vykurovania. Naše projekty obsahujú všetky potrebné podklady, na základe ktorých dokáže navrhnúť a zrealizovať vykurovací systém aj jeho dodávateľ.

Keďže sa k 1.1.2016 sprísnili teplotechnické normy, je potrebné vopred zvážiť, či Vami zvolený systém vykurovania spĺňa tieto podmienky tak, aby ste sa vedeli pri kolaudácii preukázať vyhovujúcim energetickým certifikátom. Vo všeobecnosti teplotechnické parametre vylepšujú obnoviteľné zdroje ako napr. solárne panely, tepelné čerpadlá vetranie s rekuperáciou. Naopak, čisto elektrický zdroj (elektrokotol, elektrické vykurovacie rohože) tieto parametre zhoršujú a je možné, že dom nakoniec nesplní požadované teplotechnické parametre. Doporučujeme preto zmenu zdroja na elektrický vopred konzultovať buď s nami alebo s iným projektantom.

Môžem zmeniť druh muriva a zateplenia ?

Naše domy sú naprojektované s konkrétnym druhom muriva a zateplením. Skladba obvodového plášťa je prepočítaná tak, aby dom spĺňal požadované teplotechnické parametre. V prípade ak chcete použiť tenšie murivo a inú hrúbku zatepľovacieho systému, doporučujeme tento krok vopred konzultovať, aby sa nestalo že dom nesplní teplotechnické podmienky pri kolaudácii (toto preukáže energetický certifikát). Treba si však uvedomiť, že hrúbka muriva a zateplenia je len jeden parameter – okrem toho je dôležitý aj celkový tvar domu, parametre a orientácia okien na svetové strany, zateplenie strechy, sokla, podlahy, riešenie detailov (tepelné mosty), zdroj vykurovania a typ vykurovacích rozvodov.

Môžem zmeniť dom na drevovom / montovaný dom?

Z dôvodu ochrany našich autorských práv, Autorský súhlas na zmenu projektu RD z murovaného domu na drevodom /montovaný dom neposkytujeme. Rovnako takéto zmeny ani projekčne nespracovávame. Ďakujem za pochopenie.

Čo je energetický certifikát?

Energetický certifikát vyplýva podľa Zákona 555/2005 a Vyhlášky 311/2009 MVaRR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu. Energetický certifikát potrebný ku kolaudácii je normalizovaným hodnotením potreby energie v budove vyrátaný s použitím normalizovaných údajov o vonkajšom a vnútornom prostredí a o skutočnom použití stavebných materiálov a technického vybavenia

Energetický certifikát zatrieďuje budovu do energetickej triedy od A po G, pričom trieda A hovorí o najkvalitnejšej triede. Pre rodinný dom z ponuky nášho katalógu je táto certifikácia vo výhodnej cene 155,- € plus cena za výjazd - odvodená od vzdialenosti zo sídla spoločnosti. Ponúkame tiež energetickú certifikáciu na akýkoľvek iný projekt rodinného domu v cene 350,- € plus cena za výjazd. 

Pre klientov, ktorí si zakúpili projekt po roku 2015 vrátane a nevykonali počas výstavby žiadne zmeny oproti pôvodnému projektu, ponúkame Energetický ceftifikát ZDARMA.

Akým spôsobom získam EC? Za aký čas mi vystavíte EC? Koľko stojí EC?

EC sa vystavuje po dokončení stavby na základe reálneho stavu domu v termíne spracovania certifikátu – pred kolaudáciou. Pre vypracovanie EC je potrebné zaslať nám vyplnené tlačivá, ktoré na požiadanie zasielame na e-mail. 

Doba vystavenia EC je do 30 dní od prijatia kompletných tlačív a fotiek (je možné ich zaslať e-mailom alebo poštou). 

Zákazníci, ktorí si zakúpili projekt po roku 2015 vrátane a nespravili žiadne zmeny oproti pôvodnému projektu, majú EC zadarmo. Pre ostatných našich klientov ktorí si zakúpili projekt platí cena 155€ s DPH. Pre vypracovanie EC ku projektu od iného projektanta platí cena 225€ s DPH.

Kde by som mohol vidieť postavený dom?

Bohužiaľ v rámci ochrany osobných údajov nemôžeme poskytnúť bližšie informácie týkajúce sa našich zákazníkov a miesta ich výstavby tretej strane. Funguje však fórum, ktoré nájdete pod každým konkrétnym projektom na našej stránke, kde si zákazníci zvyknú dobrovoľne vymieňať fotografie realizácií príp. kontakty.

Robíte rekonštrukcie?

Naša spoločnosť sa sústreďuje predovšetkým na projektovanie vlastných katalógových domov a ich prípadné zmeny podľa želania našich klientov. To nám zaberá podstatnú časť pracovného času, takže projektovaniu rekonštrukcií sa nevenujeme. Ďakujem za pochopenie.

Kúpim Váš katalóg aj inde ako u Vás v Ba?

Katalógový projekt sa dá objednať cez internet priamo na našej stránke pomocou jednoduchého objednávkového formulára v sekcii objednávky. Ďalšou možnosťou je naše obchodné zastúpenie, ktoré máme po celom Slovensku (Sú to samostatní inžinieri a projektanti, ktorých je nutné v prípade záujmu kontaktovať). 

Ich zoznam nájdete TUChcem viac informácii o projekte ako je v katalógu a na webe.

Teší nás Váš záujem o projekt z nášho katalógu. V prípade, že Vám informácie z nášho katalógu pri výbere rodinného domu nepostačujú, odporúčam Vám objednať si projektovú štúdiu domu. Cena je 10€. V projektovej štúdii sú pôdorysy v mierke 1:100 v tlačenej podobe, môžete si zmerať jednotlivé rozmery. Súčasťou PŠ je aj sprievodná správa so základnými údajmi o stavbe a rekapitulácia rozpočtu. 

V prípade otázok spojených s výberom domu, jeho vhodnosťou na Váš pozemok a pod. sa môžete zastaviť u nás osobne v sídle firmy v rámci našich konzultačných hodín, alebo u našich obchodných partnerov.

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov