Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Rodinné domy - projekty domov, bungalovy

Rodinné domy - projekty domov, bungalovy

Výber projektu rodinného domu

Výber projektu rodinného domu

"Dvakrát meraj, potom stavaj."

1. SÚČASNÉ RODINNÉ DOMY

V našich stredoeurópskych podmienkach je tradícia budovania rodinných domov z pevných materiálov- kameň, tehla s vermi dlhou životnosťou. Rodinné sídlo sa budovalo pre niekol'ko generácií a v niektorých oblastiach Francúzska a Talianska sú dodnes obývané kamenné domy, ktoré majú viac ako 500 rokov. Rodinný dom sa buduje ako investícia do budúcnosti a jej hodnota v čase rastie.

V posledných rokoch do Európy prichádzajú hlavne z Ameriky a Kanady nové trendy rahkých montovaných domov, no tento štýl "na kl'úč" sa u nás len vel'mi ťažko presadzuje. Ide o to, že v americkom spôsobe života je rodinný dom chápaný ako spotrebný tovar, tak ako auto. Takýto dom je tam potom logicky overa lacnejší.

Súčasný rodinný dom môžeme charakterizovať ako moderný predmestský typ domu, ktorý vzhradom na súčasný životný štýl a spôsob života čoraz viac preniká na vidiek. V okolí verkých miest v prirahlých dedinách s dobrým komunikačným prepojením vznikajú satelitné prímestské skupiny nových rodinných domov, kde rudia nepracujú a za prácou dochádzajú do miest. Táto migrácia bývania do novopostavených domov na vidiek je celosvetovým trendom. Vyplýva to z niekol'kých faktorov. Asi najhlavnejším je požiadavkou na zdravé životné prostredie pre výchovu detí. Ďalším nepochybne dôležitým faktorom je pokojný štýl vidieckeho života. Rolu hrá aj cena stavebných pozemkov.

2. FUNKCIE RODINNÉHO DOMU

 Nový životný štýl mení aj doterajšie funkcie rodinného domu. Uprednostňujú sa funkcie relaxačno­ oddychové a do pozadia sa dostávajú hospodársko-výrobné. Základnou požiadavkou na súčasné rodinné domy je predovšetkým ich optimálne dispozičné riešenie. Obytné priestory na prízemí domu by mali byť prepojené s vonkajšími plochami, ako sú terasy, okrasné záhrady, bazény či populárne krby, ktoré zvyšujú kvalitu spolužitia rodiny ako celku. Na poschodí sa zasa väčšinou riešia priestory pre individuálne potreby jednotlivých členov domácnosti. Do popredia tiež stúpa záujem o vysokokvalitné technické a estetické riešenia interiéru ako aj o technické vybavenie domu.

3. VÝVOJOVÉ TRENDY V RODINNÝCH DOMOCH 

Vývojové trendy vo výstavbe rodinných domov v blízkej budúcnosti nie je ťažké odhadnúť. V prvom radeto bude čoraz intenzívnejšia požiadavka po energetických úsporách, prostredníctvom nízkoenergetických domov. Dnes sa čoraz častejšie používajú nové formy plošného vykurovania - podlahové a stenové, nové typy kondenzačných kotlov, slnečné kolektory na prípravu teplej vody a nezriedka aj na kúrenie, až po rôzne formy tepelných čerpadiel. Znižovaním energetickej náročnosti budeme viac šetriť aj naše životné prostredie.

Vel'mi podstatný vplyv bude maťaj rozvoj informačných technológií. Aj pri rodinných domoch existujú inteligentné systémy, "smart home", ktoré riadia chod celého domu. Takzvaný "smart home" bude dostávať vaše požiadavky prostredníctvom smartphonu a bude ich plniť v reálnom čase. Takýto inteligentný systém dokáže takmer čokorvek, na čo si len spomeniete. Tiež sa môže stať, že vám na mobil príde správa, že váš dom bol práve násilne otvorený a systém už zalarmoval miestnu políciu, prípadne aj bezpečnostnú službu.

4. VÝBER RODINNÉHO DOMU 

Druhou najťažšou otázkou, pred ktorú budete postavení pri výstavbe svojho rodinného sídla, bude výber rodinného domu. Vera majiterov nového rodinného domu si krátko po nasťahovaní povie: "Dnes by som už staval inak," no po bitke je každý generál. Aby sa to nestalo, je užitočné poznať niekol'ko dôležitých bodov.

Vonkajšia architektúra rodinných domov podlieha rôznym módnym trendom. Nemôžeme vám radiť vtom, čoje pekné, veď krásaje predsa subjektívna. No mali byste sa držaťtýchto základných bodov. Vo vonkajšej architektúre sa rozhodnite pre taký rodinný dom, ktorý najviac vyhovuje prostrediu, v ktorom bude stáť. Uvedomte si, že exteriér vášho rodinného domu dotvára životné prostredie a má výraznú krajinotvornú funkciu a vplyv na ostatných. Nemenej dôležité je aj prispôsobenie rozmerom a sklonu pozemku. V zásade platí pravidlo, že verké domy na verké pozemky a malé na malé.

TIP: Detailne si premyslite všetky činnosti, ktoré budete vykonávať vy aj celá vaša rodina a napíšte si ich na papier. Prechádzajte ich potom jednu po druhej nad dispozíciou projektu a premýšrajte, či tam nájdete priestor na ich vykonávanie.

Suverénne najčastejšou chybou je zbytočná vel'kosť rodinného domu aj samotného pozemku. Máloktorý stavebník si totiž pri výbere domu uvedomí, že bežný poschodový a podpivničený rodinný dom o rozmeroch 1Ox12 m má plochu ako 4 slušné trojizbové byty! A túto plochu je potrebné aj udržiavať a samozrejme aj vykurovat1

Ďalším priestorom v rodinnom dome, kde sa dá ušetriť, je suterén. V poslednom čase si to uvedomuje čoraz viac l'udí a majú záujem o nepodpivničené domy. Pokial' dokážeme šikovne nahradiť 3 najdôležitejšie funkcie (kotolňa, práčovňa, sklad), ktoré suterén má na prízemí alebo na poschodí domu, stáva sa suterén zbytočným priestorom. Lacnou a pritom vel'mi zaujímavou náhradou skladovej funkcie suterénu môže byť priestor v krove, ktorý môže byť prístupný z chodby výklopnými schodmi alebo rebríkom.

Majitel'om väčších stavebných pozemkov odporúčame záhradný drevený domček, ktorý môže slúžiť aj ako sklad pre záhradnú techniku.

Ďalším priestorom, ktorým je možné ušetriť prostriedky, je garáž. Jeden meter kubický garáže vstavanej v dome vás stojí skoro tol'ko ako 1 m3 obytného priestoru. Vhodnou náhradou garáže môže byt' garážové státie alebo garážový prístrešok.

Cena rodinného domu je v priamej úmere s jeho vel'kosfou. Je určite rozumnejšie postaviť menší dom z kvalitných trvanlivých materiálov s dobrým technickým vybavením, ako zbytočne preceniť jeho vel'kosť a dostať sa do situácie, keď sme z finančných dôvodov nútení pri jeho dokončovaní vyberať najlacnejšie materiály a výrobky s pochybnou kvalitou.

Pokial' plánujete spolufinancovanie so ŠFRB, je potrebné vybrať si dom s úžitkovou plochou do 160m2• Pri domoch nad 150m2 sa do budúcna uvažuje nad poplatkom za rozvoj, ktorý sa bude platiť obciam vo výške až 35 eur za každý m2•

5. VÝBER PROJEKTU RODINNÉHO DOMU 

Súčasný stavebník má pri výbere projektu rodinného domu v podstate tri možnosti. Katalógový projekt, katalógový projekt so zmenou, alebo individuálny projekt. Katalógový projekt je možné vybrať z tisícov katalógových riešení a sú ideálne na rovinaté pozemky v developerských lokalitách. Ku katalógovému projektu je potrebné urobiť osadenie na pozemok a dopojenie na inžinierske siete. Vzhl'adom na veľký počet ponúkaných riešení je vo výhodnej cene a skoro okamžitej dodávke. Katalógový projekt so zmenou umožňuje majitel'ovi úpravy podl'a vlastných predstáv s tým, že nemusí riešiť celý nový projekt rodinného domu.

Na svahovité pozemky, prieluky, nadštandardné mestské pozemky a pre náročných investorov odporúčame individuálny projekt. Architekt pri ňom má neobmedzené možnosti návrhu tvaru, veľkosti a dispozície. Nevýhodou individuálnych projektov je rádovo vyššia cena oproti typovému projektu a rastie aj dodacia lehota o niekol'ko mesiacov.

6. OBSAH PROJEKTU RODINNÉHO DOMU

Kvalitný a podrobný projekt rodinného domu je vermi dôležitý pre výstavbu rodinného domu a môže ušetriť desiatky tisíc Eur. Kvalitný projekt slúži na realizáciu stavby, preto je úplný a podrobný. Obsahuje výkresy pôdorysov, rezov a pohl'adov, presné výkazy výrobkov na objednávanie, ako sú výkazy okien a dverí, výkaz tehál, ocele, prefabrikátov, dreveného krovu, strešnej krytiny, komínov, podláh, výkazy zámočníckych a klampiarskych výrobkov. Navyše obsahuje podrobné výkresy zábradlí, komínov a detailov, podra ktorých môžete jednotlivé konštrukcie realizovať, poprípade kontrolovať ich správnu realizáciu od stavebnej spoločnosti. Ďalej obsahuje projekty profesií, ako sú statika, vykurovanie, zdravotechnika, elektroinštalácie, požiarna ochrana. Vermi dôležitá súčasť projektu musí byť projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy.

Súčasťou je tiež aj výkaz výmer a položkový rozpočet. Pokiar uvažujete o hypotekárnom úvere, bez podrobného položkového rozpočtu vykonaného autorizovanou osobou sa nezaobídete. Vel'mi dôležitá súčasť projektu je aj podpora pri príprave stavby, ktorá obsahuje všetky výkazy materiálov a výrobkov v elektronickej forme v PDF , za účelom výberových konaní. Naša spoločnosť zabezpečuje v cene projektu domu aj energetický certifikát potrebný ku kolaudácii rodinného domu.

TIP: Pred kúpou katalógového projektu rodinného domu si prezistite, či bude položkový rozpočet, podpora pri príprave stavby v PDF a energetický certifikát súčasťou projektu, alebo si budete ešte musieť priplatiť.

Benefity pre vás:

  • súčasné trendy
  • komplexnosť projektu


Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
23
Rokov na trhu
28
Ocenených projektov
1092
Ponúkaných domov
32000
Realizovaných projektov
house