Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Osadenie rodinného domu na pozemok

Osadenie rodinného domu na pozemok

S projektom vám radi pomôžeme

              S projektom vám radi pomôžeme

Projekt osadenia rodinného domu na pozemok musí byť dodaný spolu s projektom rodinného domu na stavebné povolenie.

Tento projekt má rešpektovať príslušné územné rozhodnutie (ak bolo vydané) pre daný stavebný pozemok ale hlavne odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov. Z dôvodu individuálnych rozmerov stavebných parciel, napojenia inžinierskych sietí a komunikácií nie je možné osadenie na pozemok riešiť ako typovo. Táto časť projektu je samostatná a individuálna pre každý pozemok a typ rodinného domu.

Tento projekt Vám na požiadanie vypracujeme, alebo si ho môžete dať vypracovať naším obchodným zástupcom v mieste Vášho bydliska, ktorý má príslušné oprávnenie na projekčnú činnosť.

Rozsah projektu osadenia domu na pozemok: 

 • sprievodná správa
 • súhrnná technická správa
 • celkovú situáciu stavby v mierke 1:200
 • projekt prípojky vody a kanalizácie, projekt prípojky plynu a projekt prípojky NN

Pre vypracovanie projektu osadenia rodinného domu na pozemok je potrebné predložiť projektantovi nasledovné podklady:

 • miesto výstavby (katastrálne územie) a parcelné číslo
 • geodetické zameranie, polohopis a výškopis v digitálnej forme (.dwg,.dxf,), určené na právne účely. Súčasťou tohto geometrického plánu sú inžinierske siete: verejný vodovod, verejný plynovod, verejná kanalizácia (ak sa nachádza v danej lokalite), elektrické siete, ak sú v predstihu zrealizované prípojky k danému pozemku, geometrický plán obsahuje aj tie. 
 • miestne regulatívy alebo iný typ dokumentácie (ak bol spracovaný k pozemku)

Zašlite nám dopyt 

POZNÁMKA: Projekty so zmenou, individuálne projekty a doplnkové služby vykonávame pre Bratislavu a okolie. Mimo tejto oblasti vykonávajú uvedené činnosti naši obchodní zástupcovia.

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov