Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Solárna energia - aké mám možnosti?

Solárna energia - aké mám možnosti?

24.06.2019

Obrázok

K našej najbližšej hviezde už dávno neobracajú zrak iba astronómovia. Slnko je z pohľadu získavania energie úplne výnimočné a preto neuniklo pozornosti ďalších odborníkov. Vďaka šikovným zariadeniam tak dnes môžeme slnečnú energiu využívať dvomi spôsobmi.

Hra na mačku a myš by bola v tomto prípade úplne zbytočná, pretože sami iste tušíte alebo ste už počuli o aké zariadenia využívajúce slnečnú energiu je v súčasnosti najväčší záujem. Áno, sú to solárne kolektory a fotovoltaické solárne panely. Prvé z nich sú určené na výrobu teplej vody, fotovoltaické panely zasa na výrobu elektrickej energie.


V oboch prípadoch ide o aktívny spôsob využívania energie slnečných lúčov. Je pravdou, že efektivita spomenutých solárnych zariadení počas roka často kolíše a do veľkej miery závisí od ročného obdobia, resp. od aktuálneho počasia, no napriek tomu je stále na požadovanej úrovni. Jednoducho povedané, solárne kolektory a fotovoltaické solárne panely sú stále efektívnejšie ako pasívne využívanie slnečnej energie.


Pasívne získavanie slnečnej energie využívajú ultranízkoenergetické alebo pasívne domy s takmer nulovou potrebou energie, ktoré sú správne orientované na svetové strany, no až spojenie aktívneho využívania slnečnej energie s pasívnym bude pre rodinný dom to pravé orechové. Výborným príkladom takejto kombinácie sú aktívne rodinné domy. Poďme sa teda pozrieť na solárne zariadenia trochu bližšie.


Fotovoltaické solárne panely

Pri pohľade do budúcnosti je jasné, že ceny elektrickej energie sa budú ďalej iba zvyšovať. Už dnes sa napríklad špekuluje o tom, že na budúci rok si budeme musieť priplatiť za elektrinu najmenej o 20 %. Fotovoltaické solárne panely môžu byť teda výbornou odpoveďou na snahy o znižovanie spotreby elektrickej energie v rodinnom dome. Ako sa však dozviete trochu neskôr, tieto solárne panely nie sú márne ani pri snahách o dosiahnutie úplnej energetickej nezávislosti.

Vďaka vlastnej fotovoltaickej elektrárni tak môžete znížiť účty za elektrinu až o 80 %, alebo sa odstrihnúť, či aspoň minimalizovať svoju energetickú závislosť na dodávateľovi energie. Všetko bude závisieť od toho, aký typ fotovoltaickej elektrárne uprednostníte. 

Najbežnejšia je fotovoltaická elektráreň ON – GRID

Ide o najčastejšie využívanú fotovoltaickú elektráreň, ktorá si v porovnaní s inými typmi vyžaduje výrazne nižšiu vstupnú investíciu a vyznačuje sa aj nekomplikovaným zapojením. Pri tejto alternatíve je elektrický rozvod domu trvalo pripojený na fotovoltaickú elektráreň a zároveň aj na verejnú elektrickú sieť. Elektrospotrebiče v domácnosti pri takomto pripojení primárne odoberajú elektrickú energiu z fotovoltaickej elektrárne, ak však výkon vlastnej elektrárne nepostačuje, začnú spotrebiče odoberať elektrickú energiu z verejnej siete.

Nevýhodou ON – GRID elektrárne je bezpečnostné vypnutie zariadenia pri výpadku energie vo verejnej sieti a nepoteší ani presmerovanie prebytkov vyrobenej elektrickej energie do spomenutej verejnej siete. 

Tip: Ak vlastníte fotovoltaický systém, zaujímať by vás mohla virtuálna batéria na uskladnenie energie od ZSE.

Ostrovný systém OFF – GRID ponúka nezávislosť

Tieto solárne systémy sa montujú predovšetkým na odľahlých miestach, ktoré nie sú pokryté elektrickým vedením. Elektráreň OFF – GRID je akoby stvorená pre chatky či karavany, ale prakticky nič vám nebráni využiť systém elektrárne na dodávanie elektrickej energie do víkendového domčeka alebo rodinného domu situovaného niekde na samote. 

Elektrická energia vyrábaná fotovoltaickými panelmi je v priebehu dňa uskladňovaná v elektrických akumulátoroch. Pri tomto type elektrárne sa musia do najmenších detailov zohľadniť energetické nároky domácnosti v priebehu dňa, pretože podľa týchto požiadaviek sa dimenzujú kapacity a výkon samotného zariadenia. Pri nesprávnom vyhodnotení energetických nárokov domácnosti nemusia nainštalované fotovoltaické solárne panely zvládnuť výrobu požadovaného množstva elektrickej energie. 

Kompromisom môže byť fotovoltaická elektráreň HYBRID 

Tento typ elektrárne dokáže fungovať v pripojení ON – GRID rovnako ako v ostrovnom OFF – GRID režime. Výhodou HYBRID fotovoltaickej elektrárne je maximálne efektívne využitie nainštalovaných fotovoltických panelov a možnosť uloženia prebytočne vyrobenej energie do akumulátorov.  Elektráreň však nesklame ani pri výpadkoch elektrickej energie vo verejnej sieti. Ak nastane takáto situácia, zariadenie sa odpojí od verejnej siete a prejde do režimu OFF – GRID. Výsledkom bude dostatok elektrickej energie pre vaše spotrebiče za akýchkoľvek okolností. 

Solárne kolektory sú dobrou voľbou pre ohrev vody

Po viacerých typoch fotovoltaických solárnych panelov sme sa napokon dostali k solárnym kolektorom. Solárne kolektory sú založené na princípe fototermálnej konverzie. Inak povedané, tieto zariadenia využívajú svoju absorpčnú plochu na premenu slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Tepelná energia je následne odovzdaná teplonosnému médiu, ktoré prijaté teplo posunie vode v zásobníku. Nuž a tu sme sa dostali k meritu veci. Solárne kolektory sa v našich klimatických podmienkach osvedčia pri ekologickej príprave teplej vody. 

Na ohrev vody môžete použiť ploché solárne kolektory, trubicové kolektory alebo solárne paraboly. Každý solárny systém pracuje trochu inak a preto pri výbere systému zohľadnite nielen údaj o množstve spotrebovávanej teplej vody v domácnosti, či obstarávacie náklady a náklady na údržbu, ale aj životnosť celého systému. Dôvod je jednoduchý. Pri rodine s 1 alebo 2 deťmi sa môže návratnosť investície predĺžiť až na hranicu životnosti solárneho systému. 

Náš tip: Národný projekt Zelená domácnostiam pokračuje. Získajte dotáciu na solárne systémy.  

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov