Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Využite poslednú šancu na kúpu projektu domu s energetickou triedou A1

Využite poslednú šancu na kúpu projektu domu s energetickou triedou A1

30.06.2020

Obrázok

Požiadavky na teplotechnické parametre pre novostavby sa postupne sprísňujú. Od 1. 1. 2021 tak budú musieť všetky novopostavené domy patriť do energetickej triedy A0, ktorá sa vyznačuje takmer nulovou potrebou.

Zmena limitov na potrebu tepla bude významná

Energetická certifikácia zaraďuje dom do energetickej triedy na základe celkovej energie potrebnej na vykurovanie i na prípravu teplej vody a primárnej energie. Dôležitá je pritom energetická trieda stanovená podľa hodnoty globálneho ukazovateľa, tzv. primárnej energie. Výsledný energetický certifikát je potom normalizovaným hodnotením stavby.

Globálny ukazovateľ okrem množstva dodanej energie hodnotí aj jej zdroj. Do úvahy sa berie typ použitého zdroja tepla, druh paliva a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Globálny ukazovateľ slúži na vyjadrenie celkovej spotreby energie od jej výroby v národnom hospodárstve, až po jej premenu (na teplo, svetlo a pod.) v jednotlivých domácnostiach.

Tip: Nízkoenergetickým domom tikajú hodinky

Rozdiel medzi energetickou triedou A0 a A1

Na to, aby budova mohla byť zaradená do energetickej triedy A0 alebo A1, je potrebné najprv sčítať energiu potrebnú na vykurovanie a energiu potrebnú na zohriatie vody – TUV v kWh/m². Výsledok sa vynásobí príslušným koeficientom priradeným pre konkrétny typ energie, pričom chladenie, vetranie alebo osvetlenie sa v rodinných domoch nehodnotí.

Až do konca roka 2020 je povinná trieda A1 - ultranízkoenergetické domy, čo sa však bude v blízkej budúcnosti meniť. V súčasnej dobe sa limit na potrebu tepla v rodinnom dome dá pomerne ľahko splniť prostredníctvom vhodného návrhu stavby. Od nového roka však takéto riešenie (bez rekuperácie) nebude postačujúce. Od 1. 1. 2021 sa totiž musia stavať rodinné domy s triedou A0, teda s takmer nulovou potrebou primárnej energie (najviac do 54kWh/m² za rok).

Posledná možnosť pre projekt domu triedy A1

Pokiaľ nemáte záujem o dom s rekuperáciou, prípadne chcete postaviť dom o niečo lacnejšie, máte poslednú príležitosť rozhodnúť sa pre projekt domu v energetickej triede A1. Vyberte si niektorý dom z ponuky EUROLINE, ktorý spĺňa už v základnom štandarde v súčasnosti požadovanú podmienku energetickej hospodárnosti budov triedy A1. Nakoľko pri ich výstavbe v porovnaní s domami A0 ušetríte, usporené financie môžete investovať do moderných technológií, ktoré môžu tiež prispieť k zníženiu strát energie.

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov