Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Navrhneme vám to, čo si prajete

Navrhneme vám to, čo si prajete

Individuálny projekt rodinného domu podľa vašich predstáv

              Individuálny projekt rodinného domu podľa vašich predstáv

Máte jasnú predstavu o svojom rodinnom dome a v katalógu ste nenašli nič podobné? V takom prípade Vám môžeme vypracovať individuálny projekt rodinného domu podľa Vašich požiadaviek.

Vypracovanie individuálneho projektu má 2 štádia, a to vypracovanie projektovej štúdie a vypracovanie projektu stavby. Celý tento proces trvá 3 – 6 mesiacov a závisí od spolupráce s investorom ako aj od momentálnych projekčných kapacít v našej spoločnosti. 

Je potrebné poznamenať, že cena individuálneho projektu závisí od rozpočtových nákladov a môže byť niekoľkokrát vyššia ako cena typového katalógového projektu domu. Pre celkovú náročnosť spracovania individuálneho projektu doporučujeme dohodnúť si osobné stretnutie s projekciou našej spoločnosti na e-mailovej adrese: projekt@eurolineslovakia.sk.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY 

Doplnkovými službami ponúkame doplňujúce riešenie individuálnych požiadaviek na projektovú dokumentáciu či zo strany investora alebo stavebného úradu. Služby ktoré ponúkame:

GEOMETRICKÉ ZAMERANIE POZEMKU (POLOHOPIS, VÝŠKOPIS A GEOMETRICKÉ PLÁNY)

Geometrický plán a vytyčovanie hraníc stavebných pozemkov .

Geometrický plán je podkladom na vklad a záznam do katastra nehnuteľností. Dodáva sa v troch vyhotoveniach, autorizačne a úradne overených.

Príklady geometrických plánov:

 • oddelenie pozemkov (výstavba)
 • obnovenie hranice pôvodnej parcely (podklad pre reštitučné účely, vysporiadanie vlastníckych práv, dedičstva)
 • rozdelenie nehnuteľnosti
 • zameranie novostavby pre vydanie kolaudačného rozhodnutia 
 • úpravu hranice medzi pozemkami
 • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • zameranie rozostavanej stavby (získanie úveru)
 • zameranie stavby na cudzích pozemkoch
 • oddelenie druhov pozemkov
 • vecné bremeno (právo prechodu, prejazdu ,uloženia inžinierskych sietí)
 • vyňatie z poľnohospodárskeho a lesného fondu
 • zlúčenie parciel

Vytyčovanie hranice stavebného pozemku je geodetický výkon pre vyznačenie nových alebo pôvodných hraníc v prírode. Vytyčované hranice sa stabilizujú hraničnými kameňmi, plastovými značkami, oceľovými rúrkami, kolíkmi, oceľovými klincami a pod. Pri pochôdzke v teréne dodá firma k vytýčeniu vytyčovací výkres (náčrt) a vytyčovací protokol.

Ohľadne otázok k doplnkovým službám a cenovej ponuke nás môžete kontaktovať na adrese projekt@eurolineslovakia.sk 

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov