Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Čím zatepliť dom? Porovnanie polystyrénu a minerálnej vlny

Čím zatepliť dom? Porovnanie polystyrénu a minerálnej vlny

12.02.2024

Obrázok

Ak sa chystáte zatepliť dom, určite zvažujete, aký materiál je na to najlepší. Medzi najbežnejšie zatepľovacie systémy patria minerálna vata a fasádny polystyrén. V dnešnom článku si rozoberieme, čo vám ktorý môže ponúknuť a prečo sa preň rozhodnúť.

Zatepľovanie polystyrénom je najbežnejšie, ale...


Zateplenie domu má svoj význam z viacerých hľadísk. Medzi tie najznámejšie patrí ekonomický, akustický či dizajnový, avšak najnovšie i ekologický. Ešte vždy platí, že najčastejšie sa rodinné domy zatepľujú expandovaným polystyrénom (EPS). Ide o syntetický výrobok a vyrába sa polymerizáciou styrénu, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy. 


Jeho výhodou je nízka hmotnosť, nízka nasiakavosť, ľahká manipulácia a jednoduchá montáž. Hlavným dôvodom pritom zostáva cena a v neposlednom rade i jednoduchšia montáž. Avšak tam sa výpočet výhod polystyrénu v porovnaní s minerálnou vatou končí. Nevýhodami je horšia paropriepustnosť, zlá odolnosť voči škodcom i vysoká horľavosťAj to je dôvod, prečo materiály  na báze polystyrénu a polyuretánu aplikujeme len do  vnútra skladieb stavebných  konštrukcií, kde nemôžu prísť do styku s priamym  ohňom.

Tip: Staviate dom? Zamerajte sa na trvácne materiály

Výhody minerálnej vlny oproti polystyrénu


Minerálna vata naproti tomu prevyšuje polystyrén vo viacerých kategóriách. Ide predovšetkým o nehorľavosť, lepšiu paropriepustnosť (v porovnaní s polystyrénom až 60x), vyššiu hmotnosť a tým aj tepelnú kapacitu, ekologickosť, a odolnosť proti škodcom, najmä myšiam. Minerálna vata sa delí na sklenú a kamennú minerálnu vatu. 

Používanejšia je sklená vata, ktorá sa vyrába z kremíka a zložiek drveného recyklovaného skla. Jej hlavnými výhodami okrem kvalitnej izolácie je vysoká ohňovzdornosť, schopnosť tvarovania a paropriepustnosť, vďaka čomu nespôsobuje kondenzáciu vlhkosti. Kamenná minerálna vata sa v podstate od sklenej líši len tým, že namiesto kremíka obsahuje čadič. Ponúka nízku tepelnú rozťažnosť, tvarová stálosť a vyššiu zvukovú izoláciu. Je hydrofóbna a nehorľavá, avšak má menšiu objemovú hmotnosť.


Hlavné rozdiely medzi polystyrénom a minerálnou vlnou


  • Paropriepustnosť

Priepustnosť pár má priamy súvis s nasiakavosťou a tým aj životnosťou domu. Množstvo pár, ktoré sa tvorí v rodinnom dome, vzniká v dôsledku varenia, prania či sušenia. Pri prestupe pár z interiéru do exteriéru je dôležité, aby každá vrstva materiálu na vonkajšej stene domu dávala nižší odpor, vďaka čomu bude môcť ľahšie prejsť smerom von (ide o tzv. difúziu vodných pár - μ).

Keďže minerálna vata je pórovitá a vzdušná, para cez ňu prechádza veľmi ľahko. Ak sú teda aj ostatné vrstvy paropriepustné (systémové lepidlá a paropriepustná fasáda), para sa nezadržiava v konštrukcii, nekondenzuje tam a nepodporuje vznik plesní. 

Oproti tomu polystyrén je pre vodnú paru nepriepustný. Zadržiava ju medzi nosnou konštrukciou, zateplením a v dutine medzi lepiacou maltou, kde sa para kondenzuje na vodu. Ďalšou nevýhodou s tým spojenou je vytváranie optimálnych podmienok pre vznik hniloby a plesní. Aj z tohto hľadiska je teda oveľa vhodnejšie zateplenie z minerálnej vlny.

  • Nehorľavosť

Polystyrén sa vyrába z ropy, preto sa pri jeho horení uvoľňuje veľké množstvo exhalátov v podobe čierneho extrémne škodlivého a páchnuceho dymu. 

Minerálna vlna je vyrobená prevažne z čadiča, preto je jej horenie takmer nemožné. Aj v tomto prípade predstavuje rozhodne bezpečnejší systém zateplenia.

  • Zvuková izolácia

V porovnaní s polystyrénom má minerálna vlna lepšie zvukovo izolačné vlastnosti.

  • Ekológia

Ako sme už spomínali, polystyrén sa vyrába z ropy a pomerne ťažko sa ekologicky likviduje. Jeho ekologická stopa je viacnásobne väčšia ako pri minerálnej vlne.

  • Využiteľnosť

Minerálnu vlnu je možné použiť aj na zložitejšie obvodové steny – hodí sa napríklad i na zaoblené fasády. Túto výhodu získala pre svoju kolmú orientáciu vlákien, vďaka čomu umožňuje tiež ľahké rezanie, brúsenie či iné tvarovanie.

  • Odolnosť proti škodcom

Ďalšou z nepríjemností spojených s polystyrénom na fasáde je jeho príťažlivosť pre hlodavce. Myši si do neho s obľubou vyhrýzajú chodbičky a robia si v ňom hniezda. Toto sa pri minerálnej vate nemôže stať, keďže tento materiál je z kameňa, nedá sa prehrýzť a navyše nepríjemne pichá. 

  • Súčiniteľ tepelnej vodivosti

Ide o veličinu λ, ktorá predstavuje dôležité kritérium na porovnávanie kvality tepelných izolácií, čiže tepelnej vodivosti materiálov. Jej význam spočíva v tom, že udáva, ako materiál vedie teplo. Čím je táto hodnota nižšia, tým teplo uniká cez daný materiál pomalšie (tzn., že izolačné vlastnosti materiálu sú lepšie) a kvalita tepelnej izolácie je vyššia. Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri minerálnej vlne a polystyréne je v podstate porovnateľný. Znamená to, že pri použití rovnakej hrúbky dosiahnete rovnakú úsporu energií.

Tip: Rekuperácia - moderné a úsporné vetranie v skratke

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov