Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Ako vyzerajú aktualizované podmienky projektu Zelená domácnostiam?

Ako vyzerajú aktualizované podmienky projektu Zelená domácnostiam?

03.03.2024

Obrázok

Slovenská inovačná a energetická agentúra v januári tohto roku zverejnila aktualizované podmienky podpory tohto projektu. Ide tak o ďalší krok pri príprave jeho druhej fázy. O čom tieto novinky sú, sa už dozviete v našom článku.

O čom je projekt Zelená domácnostiam


Národný projekt Zelená domácnostiam umožňuje domácnostiam získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V projekte budú môcť bytové domy požiadať nielen o poukážky na slnečné kolektory a kotly na biomasu, ale tiež na tepelné čerpadlá a fotovoltické panely. Inštalácie, na ktoré sa môže vzťahovať príspevok, je možné realizovať od 30.10.2023. Podľa harmonogramu môžete v novom informačnom systéme registrovať žiadosti o poukážku v prvom štvrťroku 2024

Národný projekt Zelená domácnostiam, ktorý zahŕňa poukážky pre domácnosti v celkovej výške 151,6 milióna eur z európskych a štátnych zdrojov, financuje Program Slovensko. Zriaďovateľom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá projekt Zelená domácnostiam administruje, je Ministerstvo hospodárstva SR.

Tip: Fotovoltika ponúka zaujímavé inovácie pre rodinný dom

Čoho sa týkajú zmeny projektu Zelená domácnostiam?

Všetky novinky a upresnenia sa týkajú predovšetkým spôsobu výpočtu oprávneného príspevku pre bytové domy. Tieto budú môcť po prvý raz získať poukážky aj na tepelné čerpadlá a fotovoltické systémy. Rovnako ako v minulosti, aj tentokrát je výška podpory naviazaná na inštalovaný výkon, pričom maximálny podporovaný výkon závisí od počtu bytov. V zmysle aktualizovaných podmienok však bude na určenie výšky príspevku v bytových domoch rozhodujúci výkon zariadenia, ktorý navrhne energetický audit so zohľadnením potenciálu úspor a množstva využiteľnej energie v budove. 

Aktualizované podmienky podporia aj bytové domy

Aj podľa aktualizovaných podmienok platí, že domácnosti, ktoré prejavia záujem o danú dotáciu, si môžu nechať zariadenie nainštalovať od 30. októbra 2023. Ako informovala hovorkyňa SIEA Zuzana Valentová, o poukážky bude možné žiadať po spustení informačného systému v prvom štvrťroku 2024. Presnejšie však SIEA termín neurčila. Čo sa týka osvedčeného mechanizmu podpory, ten by sa meniť nemal, rovnako ako výška príspevku na inštalovaný kilowatt výkonu.

Ide skôr o zosúladenie podmienok pomoci s európskymi environmentálnymi kritériami. Napríklad pri fotovoltických systémoch, ktorých súčasťou sú akumulátory (batérie), sa bude vyžadovať predloženie technického listu. Ak ide o fotovoltické panely, ktoré sú umiestnené mimo budov, nesmú zaberať poľnohospodársky pozemok.

O určení výšky oprávneného príspevku bude naďalej rozhodovať energetický audit. Ten musí byť povinne priložený k žiadosti o poukážku pre bytové domy. Dôležité je, aby sa v energetickom audite uvádzal odporúčaný výkon zariadenia s tým, že bude zohľadnený aj potenciál úspor. Nová dôležitá podmienka súvisí hlavne s fotovoltickými inštaláciami. Ide o to, že odporúčaný výkon by mal byť navrhnutý tak, aby sa v bytovom dome spotrebovalo minimálne 80 % vyrobenej energie

Tip: Ako ušetriť na energiách? 8 tipov pre energeticky efektívnu domácnosť

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov